Zasiłek przedemerytalny. Trzeba spełnić kilka restrykcyjnych warunków, aby otrzymać pieniądze

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne (tzw. zasiłek przedemerytalny) należy spełnić kilka dość restrykcyjnych warunków. Kto może się ubiegać o zasiłek przedemerytalny? Na jakich zasadach jest przyznawany? Odpowiadamy!

Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych straciły pracę przed uzyskaniem prawa do emerytury i nie mogą z racji swojego wieku znaleźć pracy. Świadczenie ma stanowić wsparcie socjalne do czasu uzyskania przez nich emerytury. Jest ono także przyznawane po okresie pięciu lat pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, a także po ogłoszeniu upadłości działalności gospodarczej. Jakie jeszcze trzeba spełnić warunki, aby otrzymać zasiłek? 

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny? 

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która: 

  • pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni,
  • nadal jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,
  • w okresie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnienia przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia,
  • złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych.

Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca zatrudniony był w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych albo innej pracy zarobkowej a wykonywanie tych prac zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego powinien złożyć w ciągu 30 dni od dnia ustania tego zatrudnienia.

Kto może ubiegać się o zasiłek przedemerytalny?

Żeby otrzymać prawo do świadczenia przedemerytalnego, należy jednocześnie spełnić warunki, które są uzależnione od przyczyn rozwiązania stosunku pracy, wieku oraz stażu pracy.

Jeśli rozwiązanie stosunku o pracę nastąpiło w wyniku likwidacji firmy lub niewypłacalności pracodawcy kobiety mogą otrzymać zasiłek przedemerytalny w wieku 56 lat, a mężczyźni w wieku 61 lat. Do tego trzeba mieć staż pracy uprawniający do emerytury wynoszący minimum 20 lat - kobieta i 25 lat - mężczyzna.

W innym wypadku - jeśli zwolnienie z pracy wynikało z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym ubiegający się o zasiłek był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 180 dni - wnioskodawca posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. 

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny? 

Zasiłek przedemerytalny ustalany jest na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Od 1 marca 2020 r. wynosi 1210,99 zł brutto, czyli 1035,68 zł "na rękę". 

Więcej o: