Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne - jak go złożyć? Ten warunek szokuje

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne - informacje. Co zrobić, aby otrzymać ten rodzaj pomocy finansowej? Należy spełnić określone warunki, zatem nie każdy może liczyć na zastrzyk gotówki. Kto może liczyć na świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne to inaczej wsparcie finansowe, które przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych. Samo sprawowanie opieki nad poszkodowanym nie wystarczy. Warunek, który należy spełnić budzi oburzenie. Na czym on polega?

Zobacz wideo Sandra Kubicka: Podążam drogą Jennifer Lopez. Gdy przejdę na emeryturę, chciałabym opisać moje życie w książce Wybierz serwis

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne - kto może się o nie ubiegać?

Do tego rodzaju wsparcia mają prawo następujące osoby:

  • opiekun niepełnosprawnej osoby,
  • rodzice niepełnosprawnego dziecka,
  • rodzina zastępcza,
  • osoba spokrewniona z dzieckiem niepełnosprawnym sprawująca nad nim opiekę,
  • osoba z obowiązkiem alimentacyjnym.

Na stronie gov.pl czytamy:

przysługuje osobie, która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej, lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Warunkiem, który budzi oburzenie wśród wielu osób jest konieczność rezygnacji z pracy przez opiekuna osoby dotkniętej niepełnosprawnością. Pojawia się następujące pytanie: czy w takiej sytuacji jest szansa na godne życie?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne - jak go złożyć? 

W sytuacji, kiedy spełniamy określone warunki, można przejść do składania dokumentów. W tym celu należy przygotować między innymi: wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, dokument tożsamości, orzeczenie na temat niepełnosprawności. Dokumenty składa się drogą online za pomocą portalu Emp@tia lub tradycyjnie, w papierowej wersji na przykład w ośrodku pomocy społecznej.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne - wysokość wsparcia

W 2021 roku wysokość wsparcia wynosi 1971 zł miesięcznie. W przyszłym roku można spodziewać się wyższej pomocy finansowej, ponieważ kwota świadczenia ulega waloryzacji. Podwyżka może wzrosnąć do 140 zł według propozycji rządu, co w pewien sposób ułatwi życie osób pobierających ten rodzaj świadczenia. Czy taka zmiana jest wystarczająca?

Więcej o: