500 plus dla emeryta - dla kogo wsparcie? Te warunki oburzyły seniorów

Dzięki programowi 500 plus pomoc otrzymała duża część Polaków. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać nie tylko rodziny z dziećmi, ale i przedstawiciele najstarszej części społeczeństwa. Warunki uprawniające do korzystania z tego świadczenia zaskoczyły jednak seniorów.

Dla seniorów dostępne są takie formy pomocy finansowej jak 14. emerytura czy bon turystyczny. Nie są to jedyne możliwości uzyskania dodatkowych funduszy - z programu "Rodzina 500 plus" mogą korzystać także emeryci oraz renciści. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkową gotówkę?

500 plus dla seniora - ten warunek zaskoczył seniorów

Ten rodzaj wsparcia finansowego przysługuje osobom pobierającym rentę lub emeryturę, które jednocześnie nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Do pobierania 500 plus uprawnione są również jednostki po 75. roku życia korzystające z zasiłku pielęgnacyjnego. To jednak nie wystarczy. Kolejny warunek dotyczy kwoty dochodu i to właśnie wokół niego pojawiło się najwięcej kontrowersji. 500 plus przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 1727,08 zł brutto. Emeryci lub renciści gromadzący dokładnie taki kapitał lub większy, nie mogą skorzystać z dodatkowej formy wsparcia. Warto pamiętać, że do kwoty dochodu nie wlicza się renta rodzinna i zasiłek pielęgnacyjny. Pełna kwota wsparcia przysługuje osobom o dochodzie w wysokości 1227,08 zł. Przekroczenie tego progu wiąże się z pomniejszeniem kwoty dodatkowego świadczenia.

500 plus dla seniora - jak złożyć wniosek?

Wniosek o ten rodzaj wsparcia należy złożyć w miejscach takich jak ZUS, KRUS lub innych instytucjach wydających emeryturę lub rentę. Jakie dokumenty będą potrzebne w tym celu?

  • orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

W przypadku osób po 75. roku życia, które korzystają z zasiłku pielęgnacyjnego:

  • dokumentacja medyczna,
  • dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej i opcjonalnie zaświadczenie o stanie zdrowia. 
Więcej o: