Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny? Nie każdy, kto stracił pracę przed emeryturą, otrzyma pieniądze

Jest kilka warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny. Komu przysługuje takie świadczenie? Na jakich zasadach wypłacane jest wsparcie socjalne do czasu uzyskania emerytury? Odpowiadamy!

Osobom, które straciły pracę chwilę przed uzyskaniem prawa do emerytury i ze względu na swój wiek nie mogą znaleźć nowej pracy, przysługuje zasiłek przedemerytalny. Świadczenie ma stanowić wsparcie socjalne do czasu uzyskania emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek? 

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny, trzeba spełnić kilka warunków

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która: 

  • pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni,
  • nadal jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,
  • w okresie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnienia przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia,
  • złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych.

Warto wiedzieć, że zasiłek przyznawany jest także po okresie pięciu lat pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, a także po ogłoszeniu upadłości działalności gospodarczej. 

Zasiłek przedemerytalny. Komu przysługuje świadczenie? 

Żeby otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy jednocześnie spełnić warunki, które są uzależnione od przyczyn rozwiązania stosunku pracy, wieku oraz stażu pracy.

Jeśli rozwiązanie stosunku o pracę nastąpiło w wyniku likwidacji firmy lub niewypłacalności pracodawcy kobiety mogą otrzymać zasiłek przedemerytalny w wieku 56 lat, a mężczyźni w wieku 61 lat. Do tego trzeba mieć staż pracy uprawniający do emerytury wynoszący minimum 20 lat - w przypadku kobiet i 25 lat - w przypadku mężczyzn.

W innym wypadku - jeśli zwolnienie z pracy wynikało z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym ubiegający się o zasiłek był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 180 dni - wnioskodawca posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny? 

Od 1 marca 2020 r. zasiłek przedemerytalny wynosi 1210,99 zł brutto, czyli 1035,68 zł netto. Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Więcej o: