Urlop wypoczynkowy a kodeks pracy. Nie każdy może cieszyć się dłuższym wypoczynkiem

Urlop wypoczynkowy kodeks pracy: Ile dni wolnego nam przysługuje? Urlop wypoczynkowy jest zależny od stażu pracy. Nie każdy ma prawo do długiego wypoczynku. Obowiązują pewne zasady związane z zatrudnieniem. Sprawdź jakie, zanim zaplanujesz wakacje.

Urlop wypoczynkowy, to przywilej pracownika. Ma na celu pomoc w regeneracji sił osoby wykonującej obowiązki. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu, jednak jego długość zależy od rodzaju i długości zatrudnienia. Prawo do urlopu narasta wraz z okresem zatrudnienia, ale czy pracownik ma obowiązek, aby wykorzystać przysługujący mu urlop w całości? Okazuje się, że planując urlop musimy zapoznać się z przysługującą mu ilością dni. W niektórych przypadkach może być ich nawet więcej niż 26.

Zobacz wideo Maciej Wąsik: Nikt z CBA, kto kontrolował oświadczenia Obajtka, nie pracuje w Orlenie

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy? Jego długość zależy od zatrudnienia

Urlop wypoczynkowy wynosi 20, lub 26 dni w zależności od stażu pracy. Przysługuje on wyłącznie pracownikowi, którego obowiązuje umowa o pracę. Jeśli jest on zatrudniony przez okres czasu krótszy niż 10 lat, to roczna długość urlopu wynosi 20 dni. Jeśli pracownik pracuje na umowie o pracę dłużej niż 10 lat, liczba dni zwiększa się do 26. W przypadku nowozatrudnionych pracowników, za każdy przepracowany miesiąc w pierwszym roku pracy pracownik otrzymuje 1 i 2/3 dnia wolnego.

Czy urlop wypoczynkowy jest obowiązkowy? Kodeks pracy mówi jednoznacznie

Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik zatrudniony na umowę ma obowiązek skorzystania z urlopu. Nie musi się to dziać w okresie wakacyjnym, kiedy większość z pracowników decyduje się na wolne, ale realizacja urlopu musi nastąpić do 30 września kolejnego roku, ponieważ przechodzi automatycznie na kolejny rok pracy. Do okresu zatrudnienia zalicza się również czas poprzedniego zatrudnienia. Jeżeli pracownik pracował, lub pracuje na umowie o pracę, to wlicza się także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem kolejnego stosunku pracy. 

Jak uzyskać dłuższy urlop wypoczynkowy? Kodeks zezwala na urlop dłuższy niż 26 dni

Niektórym pracownikom przysługuje dłuższy czas urlopowy niż 26 dni. Zaliczają się do nich:

  • Pracownicy młodociani na podstawie art. 205 kodeksu pracy
  • Osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie art. 19 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Nauczyciele zgodnie z art. 64 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciel
  • Nauczyciele akademicy (art. 129 ustawy z 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
  • Sędziowie (art. 92 § 1 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych);
  • Prokuratorzy na podstawie art. 119 ustawy z 28.01.2016 r. - Prawo o prokuraturze
Więcej o: