Umowa zlecenie a urlop wypoczynkowy: Nie każdy pracownik skorzysta z dni wolnych

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy i czy na umowie zlecenie można ubiegać się o płatny urlop? Wszystko zależy od pracodawcy, jednak warto znać swoje prawa zanim zaplanujemy wolne. Niestety, urlop wypoczynkowy dla niektórych może być dużym rozczarowaniem.

To ostatni moment, aby zaplanować wakacyjny wypoczynek. Warto zregenerować siły i skorzystać z płatnego urlopu, który jest przywilejem pracownika zapisanym w kodeksie pracy. Niestety, urlop za który otrzymamy wynagrodzenie nie dotyczy każdego. Czy zatem pracownik zatrudniony na umowie zlecenie może ubiegać się o płatne dni wolne? Niektórzy pracownicy mogą być rozczarowani. Koniecznie sprawdź, czy przysługuje ci płatny urlop i ile wynosi. Może się okazać, że za dni wolne nie otrzymasz pieniędzy. 

Zobacz wideo Sprytna wyprawa na plażę, czyli zrób sobie torbę, grilla i wkłady do lodówki, a potem ukryj cenne rzeczy!

Płatny urlop na umowie zlecenie. Czy można dostać wynagrodzenie za dni wolne?

Kodeks pracy zgodnie z artykułem 154 mówi o płatnym urlopie wypoczynkowym, który wynosi proporcjonalnie do stażu pracy 20, lub 26 dni. Niestety, dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, a nie tych których obowiązuje umowa zlecenie, lub umowa o dzieło. Umowa zlecenie ma nieco luźniejszą formę, którą łatwo dopasować indywidualnie, co to znaczy? Oznacza to, że pracodawca sam wyznacza niektóre zasady, do których zleceniobiorca ma obowiązek się stosować. Wynagrodzenie wypłacane jest zazwyczaj w systemie godzinowym, a więc wyłącznie za godziny przepracowane. Jeśli pracownik prosi o dni wolne, podczas których oczywiste jest, że nie wykonuje obowiązków pracowniczych, dni te pozostają odpłatne. Oznacza to, że osoba zatrudniona na umowie zlecenie nie podlega Kodeksowi pracy, który upoważnia do skorzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego.

Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop? Wszystko zależy od pracodawcy

Pracodawcom zależy zazwyczaj na tym, aby znalazł czas zarówno na pracę, jak i wypoczynek. W związku z tym pracownik niezależnie od tego jakiej umowie podlega, ma prawo ubiegać się o dni wolne od pracy. Zleceniodawca ma obowiązek udzielić mu takiej możliwości, jednak tylko w przypadku kiedy propozycje urlopowe zostaną zgłoszone odpowiednio wcześnie i nie wpłynie to na pogorszenie jakości pracy całego zespołu. Pracownik ustala z pracodawcą długość urlopu i zleceniobiorca otrzymuje określoną liczbę dni wolnych. W ten sposób korzysta m.in z wakacji.

Co jeśli pracodawca odmówi urlopu? Poznaj ważny szczegół umowy zlecenie

Jeśli pozostajesz na umowie zlecenie, a pracodawca odmawia urlopu, masz prawo odwołania się do umowy zawartej z pracodawcą. Niestety, konieczny jest konkretny wpis, który został zawarty w podpisanym przez obie strony dokumencie. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na informacje, która powinna być zawarta w umowie. Jest to adnotacja dotycząca możliwości przerwy w świadczeniu usług na rzecz zleceniodawcy, które nie skutkowałoby obniżeniem wynagrodzenia. Gdy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie ma charakter stosunku pracy, wtedy zleceniobiorca może wystąpić do Sądu Pracy o ustalenie zaistnienia stosunku pracy w miejscu umowy cywilnoprawnej, aby domagać się swoich praw.

Więcej o: