Kalkulator ekwiwalentu za urlop. Sprawdź, ile pieniędzy dostaniesz za niewykorzystany urlop

Kalkulator ekwiwalentu za urlop. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? To bardzo proste! Warto jednak wiedzieć, że nie każdemu należą się pieniądze za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sprawdź, jak obliczyć wysokość rekompensaty i komu się ona należy.

Pracownikom, którzy nie wykorzystali urlopu wypoczynkowego, należy się pieniężna rekompensata, czyli ekwiwalent za urlop. Jego wypłacenie jest obowiązkiem pracodawcy, jednak nie każdemu pracownikowi należą się pieniądze. Jaki jest warunek otrzymania ekwiwalentu za urlop? Jak obliczyć wysokość rekompensaty? 

Zobacz wideo Sprytna wyprawa na plażę, czyli zrób sobie torbę, grilla i wkłady do lodówki, a potem ukryj cenne rzeczy!

Ekwiwalent za urlop 2021. Komu należą się pieniądze? 

Nie każdy pracownik otrzyma pieniądze za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent za urlop przysługuje pracownikowi tylko i wyłącznie wtedy, gdy niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest spowodowane wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę, a strony nie planują podpisania kolejnej umowy o pracę. 

W praktyce oznacza to, że pracownik w czasie trwania umowy o pracę nie otrzyma pieniędzy za niewykorzystany urlop (np. jeśli pracownik ma podpisaną umowę na czas nieokreślony). Tak samo się dzieje w sytuacji, gdy pracownik i pracodawca planują przedłużenie umowy - niewykorzystany urlop pracownik powinien wykorzystać fizycznie, w trakcie trwania kolejnego stosunku o pracę. 

Kalkulator ekwiwalentu za urlop 2021. Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop? 

Wyliczenie wysokości należnego ekwiwalentu za urlop nie jest trudne. Wystarczy znać wysokość swojego wynagrodzenia oraz tzw. współczynnik ekwiwalentu

Współczynnik ekwiwalentu wylicza się w następujący sposób: 

x = [365 dni - (liczba niedziel w roku + liczba sobót w roku + liczba dni świątecznych)]: 12 

W 2021 roku współczynnik wynosi 21 dni. 

Jak obliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu? Wystarczy miesięczne wynagrodzenie brutto podzielić przez 21. 
Przykład: Miesięczne wynagrodzenie pracownika, wynosi 2800 zł brutto. Pracownikowi pozostało jeszcze 6 dni niewykorzystanego urlopu. Ile wyniesie ekwiwalent za urlop?

2800/21 = 133,33 zł 
133,33 zł x 6 = 799,98 zł brutto

Więcej o: