Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet 2021? Pilnuj terminu złożenia wniosku

Od 1 lipca można składać wnioski o zasiłek rodzinny. Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet 2021? Ile wynosi świadczenie? Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny? Odpowiadamy!

Zasiłek rodzinny jest jedną z form wsparcia finansowego dla polskich rodzin. Kwota zasiłku nie należy do najwyższych, a kryteria dochodowe są naprawdę restrykcyjne. Rządzący jednak nie planują na razie podwyżek i zapowiadają, że wysokość świadczenia będzie utrzymana na obecnym poziomie co najmniej do 2024 roku. 

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek rodzinny 2021. Kto otrzyma świadczenie? 

Zasiłek rodzinny ma częściowo pokrywać wydatki związanie z utrzymaniem dziecka. Przyznawany jest rodzicom, prawnym opiekunom, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem) do momentu:

  • ukończenia przez dziecko 18. roku życia;
  • ukończenia przez dziecko 21. roku życia - jeśli nadal się uczy;
  • do 24. roku życia, jeżeli dziecko nadal się uczy i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje także osobom pełnoletnim uczącym się, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub wyrokiem sądu.

Zasiłek rodzinny. Próg dochodowy 2021. 

Świadczenie przyznawane jest wyżej wymienionym osobom, których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 674 zł. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością dochód rodziny nie może przekraczać 764 zł na osobę. 

Zasiłek rodzinny 2021. Ile wynosi świadczenie?

Wysokość dofinansowania zależna jest od wieku dziecka. Wnioskodawca otrzyma miesięcznie: 

  • 95 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia;
  • 124 zł na dziecko powyżej piątego roku życia i do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia;
  • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet 2021?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek. Od 1 lipca można to zrobić przez internet - za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP. Jedyne czego potrzebujesz, żeby złożyć wniosek przez internet to profil zaufany lub podpis elektroniczny. Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski osobiście w formie papierowej. Zrobisz to w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. 

Zasiłek rodzinny 2021 - kiedy wypłata świadczenia?

Zasiłek rodzinny przyznaje się na dany okres zasiłkowy. Nowy okres będzie trwał od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia 2021, to wypłata świadczenia powinna nastąpić do 30 listopada. Osoby, które złożą wnioski w terminie od 1 września do 31 października br., mogą spodziewać się wypłaty do 31 grudnia 2021.

Więcej o: