300 plus dla kogo? Nie wszystkie dzieci otrzymają dofinansowanie. Są warunki

300 plus dla kogo jest to świadczenie? Przysługuje rodzicom dzieci, które się uczą. Nie jest to jednak takie proste. Dofinansowanie 300 plus nie przysługuje wszystkim rocznikom. Niektóre dzieci nie skorzystają z nowego projektu Rządu. Należy spełnić określone warunki - jakie?

Świadczenie 300 plus otrzymują rodzice dzieci, które się uczą. Jest to dofinansowanie do wyprawki szkolnej, które dla wielu rodzin jest niezbędne i wpływa korzystnie na poprawę sytuacji materialnej. Nie każdą rodzinę stać na nowe podręczniki, których kolejne wydania różnią się od poprzednich i często zakup używanych nie jest możliwy. Wiele kosztują też przybory szkolne, a czasem także mundurki. Rząd wcielił w życie projekt, który ma na celu zasilenie rodzin kwotą 300 złotych na każde uczące się dziecko. Niestety, projekt nie obejmuje wszystkich. Istnieją warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z dodatku.

Zobacz wideo Ewa Chodakowska o dzieciństwie. "Parówki oddawałam pieskom". CO JADŁA?

Wniosek o 300 plus przez bank? Jak wnioskować o dodatek dla uczniów

Wniosek o 300 plus składamy podobnie jak wniosek o inne świadczenia. Konieczny jest profil zaufany, lub konto na PUE ZUS. Możemy zalogować się przez bank, jeśli znajduje się na liście dostępnych. Możliwe jest również zalogowanie się przez portal Emp@tia, ale każda z nich odbywa się drogą elektroniczną. Aby złożyć wniosek o dodatek 300 plus należy postępować zgodnie ze wskazówkami w kolejności:

 • Logowanie się do PUE ZUS,
 • Zakładka Ubezpieczony (z górnego menu),
 • Dobry Start,
 • Utwórz nowy wniosek,
 • Forma prawna (rodzic / opiekun / uczeń) i kliknij Dalej,
 • Rok szkolny: 2021/2022 i kliknij Dalej,
 • Dane osobowe i adresowe (część uzupełni się sama) oraz numer rachunku i kliknij Dalej,
 • Dodaj dziecko i uzupełnij jego dane, a następnie podaj informacje o szkole, po czym kliknij Zatwierdź,
 • Kolejne dziecko lub "Dalej",
 • Oświadczenia oraz "Zapisz" i "Dalej"
 • (jeśli jest taka konieczność, należy dodać załączniki),
 • Podgląd, aby zweryfikować dane, a jeśli wszystko się zgadza, należy kliknąć "Podpisz i wyślij".

300 plus dla kogo? Nie wszystkie rodziny otrzymają pomoc

300 plus to dodatek wspierający uczniów. Przeznaczony powinien być na wyprawkę szkolną każdego dziecka, które wypełnia obowiązek szkolny. Pozytywnym zaskoczeniem jest to, że obejmuje uczniów do 20 roku życia, zatem dorosłe osoby również otrzymają pomoc, o ile kontynuują naukę. Istnieje jednak ważne ograniczenie. Uczniowie, którzy nie skończyli 20 roku życia nie mogą być studentami. Ten aspekt wyklucza ich z pobierania dodatkowego świadczenia przez ich rodziców. Kolejnym przypadkiem, kiedy świadczenie 300 plus nie zostanie przydzielone, jest sytuacja w której dziecko należy do grupy zerówkowej, ale nie uczęszcza do pierwszej klasy szkoły podstawowej. W świetle prawa nie figuruje bowiem jako uczeń i dofinansowanie nie zostanie przydzielone. 

Do kiedy można składać wnioski o 300 plus, czyli program Dobry Start ?

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do 30 listopada 2021 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, to ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września, aby pomóc rodzinom już na początku roku szkolnego.

Więcej o: