Wczasy pod gruszą 2021 - dla kogo dopłata do wypoczynku? Nie każdy pracodawca dofinansuje twój urlop

Wczasy pod gruszą 2021. Zastanawiasz się, czy przysługuje ci dofinansowanie urlopu? Niestety nie każdy pracodawca musi wypłacać wczasy pod gruszą. Kto otrzyma świadczenie? Odpowiadamy!

Oprócz wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie wypoczynku. Najbardziej znaną formą tego dofinansowania są wczasy pod gruszą. Jest to świadczenie wypłacane w ramach zakładowego funduszu świadczeń. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pracodawca nie musi wypłacać wczasów pod gruszą.  

Zobacz wideo Czas na urlop! Jak zabezpieczyć na ten czas swoje rośliny? Jak się spakować? Jak przechowywać pieniądze?

Wczasy pod gruszą 2021. Nie każda firma wypłaci dofinansowanie wczasów

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wczasy pod gruszą wypłacane są w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Taki fundusz tworzą w swojej firmie pracodawcy, którzy zatrudniają w danym roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników pracodawca może zrezygnować z tworzenia ZFŚS - wtedy zamiast wczasów pod gruszą wypłacane jest świadczenie urlopowe.

Wczasy pod gruszą 2021. Kto skorzysta ze świadczenia? 

Jeśli w firmie utworzony jest ZFŚS z jego środków mogą skorzystać pracownicy oraz członkowie ich rodzin, a także byli pracownicy - emeryci i renciści - oraz ich rodziny. Najważniejsze przy przyznawaniu dofinansowania jest kryterium dochodowe - wynika to z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w którym ustawodawca określa, że przyznanie świadczenia i jego wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Warto też zaznaczyć, że aby pracownik otrzymał dofinansowanie, musi wykorzystać 10 dni nieprzerwanego urlopu w wypoczynkowego oraz złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. 

Wczasy pod gruszą. Wysokość dofinansowania. Jaką kwotę może otrzymać pracownik? 

Wysokość wczasów pod gruszą nie jest określona. Zależy od sytuacji materialnej pracownika i członków jego rodziny. Wpływu na kwotę świadczenia nie mogą mieć takie kryteria jak staż pracy, przebywanie na urlopie czy kwalifikacje. Nie może też dojść do sytuacji, w której wszyscy pracownicy otrzymują taką samą kwotę dofinansowania. 

Więcej o: