500 plus dla seniora. Na dofinansowanie mogą liczyć tylko najbiedniejsi

500 plus dla seniora zostało wprowadzone w tym roku. Emeryci i renciści mogą ubiegać się o pieniądze z programu. Niestety, nie wszyscy seniorzy otrzymają 500 plus. Trzeba spełniać warunki, które są dość restrykcyjne. Sprawdź, kto dostanie pieniądze

Od początku tego roku seniorzy dostali możliwość skorzystania z 500 plus. To kolejne świadczenie poza 14. emeryturą, czy bonem turystycznym, który zostanie wprowadzony od września, z którego mogą skorzystać emeryci i renciści. Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać dofinansowanie? 

Zobacz wideo Soboń: W Nowym Ładzie będą też propozycje podatkowe

500 plus dla seniora. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić kilka warunków

Pierwsze kryterium brane pod uwagę przy wypłacie 500 plus emerytom i rencistom jest stan zdrowia. Dofinansowanie otrzymają osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ci, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać 500 plus dla seniora? 

500 plus zostanie przyznane seniorom, którzy oprócz wniosku złożą odpowiednie dokumenty: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Dwa ostatnie podpunkty z powyższej listy dotyczą emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

500 plus dla emerytów. Tylko najbiedniejsi otrzymają pieniądze

Drugim kryterium jest miesięczny dochód seniora. Aby otrzymać świadczenie, dochód emeryta lub rencisty nie może przekraczać 1727,08 zł brutto. Osoby, które pobierają świadczenie równe i wyższe niż podane, nie otrzymają 500 plus. Warto wiedzieć, że do kwoty dochodu nie wlicza się jednak renta rodzinna i zasiłek pielęgnacyjny. 

Warto też wiedzieć, że nie wszyscy dostaną pełne świadczenie. 500 zł otrzymają tylko osoby, których miesięczny dochód wynosi 1227,08 zł brutto lub mniej. Pozostali otrzymają dofinansowanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: Emeryt z dochodem 1317,08 zł brutto otrzyma 400 zł (czyli kwotę pomniejszoną o kwotę przekroczenia, która wynosi tutaj 100 złotych).

Więcej o: