500 plus dla seniora - wsparcie nie dla każdego. "Serce boli jak się emerytów i rencistów traktuje"

O 500 plus mogą ubiegać się nie tylko rodziny z dziećmi, ale i przedstawiciele najstarszej części społeczeństwa. Ten rodzaj wsparcia nie przysługuje jednak każdemu seniorowi. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkowe fundusze?

Poza 14. emeryturą oraz bonem turystycznym, który będzie ważny od września, seniorzy mogą skorzystać ze świadczenia 500 plus. W celu otrzymania dodatkowej gotówki należy spełnić określone warunki, które dla niektórych są oburzające. Na kogo czeka 500 plus?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

500 plus dla seniora - te warunki budzą kontrowersje

Nie wystarczy mieć statusu emeryta lub rencisty, aby otrzymać ten rodzaj wsparcia finansowego. Pod uwagę bierze się bowiem stan zdrowia - seniorzy niezdolni do samodzielnej egzystencji mogą liczyć na dofinansowanie oraz ci, którzy są po 75. roku życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium, które budzi największe oburzenie wśród starszej części społeczeństwa dotyczy wysokości dochodu. Nie może on przekraczać 1727,08 zł brutto. Seniorzy pobierający wyższe świadczenia lub równe nie mogą liczyć na 500 plus. Warto zaznaczyć, że do kwoty dochodu nie wlicza się renta rodzinna oraz zasiłek pielęgnacyjny. Na pełną kwotę wsparcia mogą liczyć osoby o dochodzie wynoszącym maksymalnie 1227,08 zł brutto. Pozostali emeryci i renciści otrzymają wsparcie zredukowane o kwotę przekroczenia. Jak na takie warunki reaguje społeczeństwo? Na naszej stronie można zobaczyć następujące komentarze:

Serce boli jak się emerytów rencistów traktuje
Dlaczego nie dostaną wszyscy emeryci i renciści

500 plus dla seniora - potrzebne dokumenty

Przy składaniu wniosku należy pamiętać o dołączeniu:

  • orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W przypadku emerytów i rencistów po 75. roku życia, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny nie można zapomnieć o:

  • dokumentacji medycznej,
  • dokumentach mających wpływ na rozpatrzenie wniosku takich jak zaświadczenie z lecznicy rehabilitacyjnej lub o stanie zdrowia.
Więcej o: