Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej 2021. Na co mogą liczyć opiekunowie?

Opiekunowie osoby niepełnosprawnej, która jest dorosła mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe. Często w wyniku sprawowania opieki nad chorym niezdolnym do samodzielnej egzystencji występuje konieczność rezygnacji z pracy, dlatego potrzebne jest inne źródło dochodu. Na co mogą liczyć opiekunowie?

Opieka nad osobą niepełnosprawną to wyzwanie, z którym mierzy się część społeczeństwa. W takiej sytuacji można liczyć na pomoc finansową, ale należy spełnić określone warunki, aby otrzymać dodatkowe pieniądze

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej 2021 - kto może ubiegać się o wsparcie?

Z formy wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek pielęgnacyjny mogą skorzystać między innymi osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym powyżej 16. roku życia oraz nad seniorem po 75. roku życia. Nie przysługuje on jednak jednostkom pobierającym dodatek pielęgnacyjny. Jeżeli chodzi o prawo do korzystania z zasiłku pielęgnacyjnego to nabywa się je na czas nieokreślony. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy orzeczenie dotyczące niepełnosprawności ma określoną datę. Zasiłek umożliwia częściowe pokrycie wydatków wynikających ze sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2021 - ile wynosi ten rodzaj pomocy?

Ten typ pomocy pieniężnej jest przeznaczony dla opiekunów osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz takich, które wymagają stałej i długotrwałej opieki. Przysługuje on jednostkom z obowiązkiem alimentacyjnym i małżonkom, którzy musieli zrezygnować z pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym lub po prostu nie są nigdzie zatrudnieni. Wsparcie z racji specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł. Wniosek o ten rodzaj pomocy można składać od 1 lipca 2021 za pośrednictwem portalu Emp@tia lub stacjonarnie w urzędzie gminy. 

Więcej o: