500 plus dla seniora. ZUS wypłaci pełne świadczenie tylko najbiedniejszym emerytom

Od początku tego roku emeryci i renciści mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające - tzw. 500 plus dla seniora. ZUS przyjmuje wnioski w placówkach stacjonarnych, ale można je także składać przez Platformę Usług Elektronicznych. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby otrzymać świadczenie?

Poza 14. emeryturą seniorzy mogą w tym roku ubiegać się o dodatkowe pieniądze z programu 500 plus. Nie wszyscy jednak otrzymają pieniądze. Kryterium dochodowe to tylko jeden z warunków do wypłacenia dofinansowania. Jakie warunki trzeba spełnić? 

Zobacz wideo Tusk: Nikt nikomu nie zabierze 500+

500 plus dla seniora. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie? 

Dofinansowanie 500 plus przyznawane jest emerytom na podstawie ich stanu zdrowia i miesięcznych dochodów. Pieniądze otrzymają tylko osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji lub te, które ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać 500 plus dla seniora? 

500 plus zostanie wypłacone emerytom, którzy złożą wniosek w ZUS. Poza wnioskiem należy przedłożyć: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Dwa ostatnie podpunkty z powyższej listy dotyczą emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

500 plus dla seniora. ZUS wypłaci świadczenie tylko najbiedniejszym emerytom

Przy przyznawaniu 500 plus, oprócz stanu zdrowia pod uwagę jest brany także dochód seniora. Miesięczny dochód nie może przekraczać 1727,08 zł brutto (do kwoty dochodu nie wlicza się jednak renta rodzinna i zasiłek pielęgnacyjny). Osoby, które pobierają świadczenie równe i wyższe niż podane, nie otrzymają dofinansowania. 

Należy też zaznaczyć, że nie każdy senior otrzyma pełne świadczenie. 500 zł przyznane zostanie tylko tym, których miesięczny dochód wynosi 1227,08 zł brutto lub mniej. Pozostali otrzymają świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: Emeryt z dochodem 1317,08 zł brutto otrzyma 400 zł (czyli kwotę pomniejszoną o kwotę przekroczenia, która wynosi tutaj 100 złotych).

Więcej o: