Urlop dla poratowania zdrowia 2021? Komu się należy? Nie wszyscy mogą z niego skorzystać

Urlop dla poratowania zdrowia to forma wolnego, która musi być poparta orzeczeniem lekarskim i odpowiednim wnioskiem. Aby ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia, należy spełniać określone warunki. Komu przysługuje taka forma urlopu?

O urlop dla poratowania zdrowia mogą ubiegać się nauczyciele, którzy spełniają określone warunki, a dyrektor placówki musi zaakceptować tę prośbę, nawet jeśli zdezorganizuje to pracę placówki. Kiedy przysługuje nauczycielowi taka forma urlopu? Ile razy można iść na urlop dla poratowania zdrowia?

Zobacz wideo Pandemia uderza w młodych. Psychiatra: Narastają w nich trudne emocje

Urlop dla poratowania zdrowia 2021. Jakie warunki musi spełnić nauczyciel? 

Warunki, które musi spełnić nauczyciel, aby ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia, określone są w art. 73 Karty Nauczyciela. O urlop może wnioskować nauczyciel, który:

  • jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, 
  • ma umowę na czas nieokreślony, 
  • pracuje w szkole nieprzerwanie przez co najmniej 7 lat w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu, 
  • przedstawi orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub skierowanie od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Okres 7 lat nieprzerwanej pracy w szkole jest jednym z warunków do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Okres pracy w szkole uważa się za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole. Do tego okresu wliczają się także okresy czasowej niezdolności do pracy - np. zwolnienia lekarskie oraz urlopy inne niż wypoczynkowe, które trwają łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. Jeżeli urlop lub niezdolność do pracy trwały dłużej niż pół roku, wymagany okres pracy podlega przedłużeniu. 

Ile razy można się ubiegać o urlop dla poratowania zdrowia? 

Nauczyciel w ciągu całej swojej kariery zawodowej może wykorzystać urlop dla poratowania zdrowia przez czas nie dłuższy niż 3 lata, a jeden urlop nie może trwać dłużej niż rok. Wcześniej wspomniany okres siedmiu lat nieprzerwanej pracy wymagany jest tylko przed przejściem na pierwszy urlop dla poratowania zdrowia. Kolejny tego typu urlop dyrektor może udzielić nauczycielowi dopiero po upływie roku od zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. 

Więcej o: