Zasiłek przedemerytalny wniosek. Kto może się ubiegać? Jest haczyk

Zasiłek przedemerytalny określa Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z 2004 roku. Określa ona zasady przejmowania przez ZUS wypłaty świadczeń i zasiłków. To forma pomocy dla seniorów, który ze względów niezależnych nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Kto może się o niego ubiegać i kiedy złożyć wniosek?

Zasiłek przedemerytalny ma być formą wsparcia dla wszystkich seniorów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, ale z przyczyn wyższych są zmuszone skorzystać ze środków emerytalnych. Jest to zabezpieczenie finansowe w sytuacji, gdy osoby te nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Kto może starać się o zasiłek i jakie warunki mogą okazać się niezbędne?

Zobacz wideo Co będzie z emeryturami? Eksperci przedstawiają scenariusze

Zasiłek przedemerytalny 2021. Kto może się o niego starać i kiedy złożyć wniosek?

Utrata zatrudnienia nie jest jedynym warunkiem dla otrzymania zasiłku emerytalnego. Zanim dostaniemy możliwość złożenia wniosku, musimy najpierw zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie należy spełnić szczególne warunki wymagane przy uzyskaniu zasiłku. Jakie?

  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przynajmniej przez 180 dni
  • rejestracja jako osoba bezrobotna
  • w momencie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba starająca się o zasiłek przedemerytalny nie może odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia
  • złożenie wniosku o zasiłek przedemerytalny w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wystawienia dokumentu poświadczającego o pobieraniu zasiłku

Na szczególne warunki składają się także kwestie indywidualne, tj. wiek w przypadku kobiet powinien wynosić 56 lat, a w przypadku mężczyzn 61 lat. Ich okres pracy powinien wynosić 20 lat u płci żeńskiej i 25 lat u płci męskiej w zakładzie, w którym przepracowano co najmniej 6 miesięcy, a zakończenie współpracy nie było spowodowane jej upadkiem. W staż wliczają się lata składkowe i nieskładkowe.

Zasiłek przedemerytalny 2021. Ile wynosi?

W okresie od 1 marca 2021 do 28 lutego 2022 zasiłek przedemerytalny wynosi 1262,34 złote. Świadczenie podlega waloryzacji, jeśli poinformujemy organ rentowy o pobieraniu zasiłku oraz jego wysokości. To w kwestii świadczeniobiorcy i pracodawcy pozostaje przekazanie wiadomości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat zawarcia umowy, na mocy której jesteśmy objęci ubezpieczeniem społecznym.

Więcej o: