Emerytura pomostowa nie dla wszystkich. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą się ubiegać osoby w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym, wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Rodzaj wykonywanej pracy nie jest jedynym kryterium do przyznania emerytury pomostowej. Jakie są pozostałe warunki?

Emerytura pomostowa nie przysługuje każdemu. Mogą się o nią ubiegać tylko osoby, które zajmowały się pracą o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach przez co najmniej 15 lat. Emeryturę pomostową można otrzymać pięć, a w niektórych przypadkach nawet 10 lat wcześniej niż zwykłe świadczenie. 

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Komu należy się emerytura pomostowa? 

Za pracę w szczególnych warunkach uznaje się prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Natomiast prace o szczególnym charakterze to zadania, których wykonanie może z wiekiem - na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej - stać się dla pracownika trudne i zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. 

Osoby, które pracowały np. w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu, mogą ubiegać się o ten rodzaj emerytury. Przez prace w szczególnych warunkach rozumiemy m.in.:

 • prace na wodzie, 
 • prace pod ziemią, 
 • prace w powietrzu,
 • prace w warunkach zmiennego mikroklimatu,
 • bardzo ciężkie prace fizyczne,
 • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. 

Emerytura pomostowa. Jakie warunki trzeba spełnić, aby przyznano świadczenie?

Aby otrzymać emeryturę pomostową, pracownik musi spełniać poniższe kryteria:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 roku,
 • zajmował się pracą o szczególnym charakterze przez minimum 15 lat,
 • osiągnął wiek 55 lat u kobiet lub 60 lat u mężczyzn,
 • ma okres składkowy oraz nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat u kobiet i od 25 lat u mężczyzn. 

Ile wynosi emerytura pomostowa? 

Emerytura pomostowa nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury. Wysokość tzw. pomostówki zależy od wysokości zgromadzonych składek. Aby obliczyć, ile pieniędzy otrzymamy, należy podzielić podstawę przez średnie dalsze trwanie życia ustalone na podstawie tablic średniego trwania życia.

Emerytura pomostowa. Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać emeryturę pomostową, należy złożyć wniosek w ZUS-ie. Poza wnioskiem należy dołączyć: 

 • zaświadczenia o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
 • świadectwa pracy (jeśli jeszcze nie ustalono pracownikowi kapitału początkowego);
 • dokument potwierdzający, że rozwiązano ostatni stosunek pracy.

Wniosek możesz złożyć w placówce, ale także pocztą lub przez internet za pośrednictwem PUE ZUS.

Więcej o: