Minimalne wynagrodzenie 2022. Ile wyniesie? Podwyżka nie będzie duża

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie 2022? Rząd planuje w przyszłym roku podnieść kwotę pensji minimalnej. O ile wzrośnie w stosunku do tego roku? Jaka będzie wysokość stawki godzinowej?

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku został wpisany do wykazu prac Rady Ministrów. Rozporządzenie przygotuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a ogłosi je do 15 września bieżącego roku. 

Zobacz wideo Jaki poziom może osiągnąć płaca minimalna w 2022 roku? [Q&A]

Najniższa krajowa 2021. Ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę brutto i netto? 

W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto. "Na rękę", czyli po odtrąceniu wszystkich składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy pracownik otrzyma 2061,67 zł. Kwota nie należy do wysokich i ciężko się za nią utrzymać, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost cen towarów i usług. 

Najniższa krajowa 2021 - stawka godzinowa. Tyle otrzymasz za godzinę pracy

2800 zł to kwota minimalna, którą może otrzymać pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Od 2017 roku ustalana jest także najniższa stawka godzinowa. W 2021 roku wynosi ona 18,30 zł brutto za godzinę, czyli 13,37 zł netto. 

Minimalne wynagrodzenie 2022. Ile wyniesie najniższa krajowa w 2022 roku? 

Rada Ministrów zaproponowała już kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. Ma ono wynosić 3000 zł brutto. Netto Polacy otrzymają 2202,77 zł. Pensja minimalna wzrośnie więc w stosunku do wysokości wynagrodzenia w bieżącym roku o 7,1 proc. Możliwe jest jednak, że kwota, którą otrzymają pracownicy w przyszłym roku, będzie wyższa. Trwają prace nad Polskim Ładem, który może zmienić wysokość kwoty wolnej od podatku. Jeśli zmiany proponowane w Polskim Ładzie wejdą w życie, to pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie otrzymają do ręki więcej pieniędzy - będzie to 2355,72 zł.

Więcej o: