Okres ochronny przed emerytura. Komu przysługuje i kiedy pracodawca może zwolnić pracownika?

Osoby starsze są często dyskryminowane na rynku pracy. W związku z tym ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ochrony przedemerytalnej. Jest to okres, w którym pracownik jest chroniony przed zwolnieniem z pracy lub zmianą warunków umowy. Komu przysługuje okres ochronny przed emeryturą?

Zasady dotyczące ochrony przedemerytalnej pracowników wprowadza art. 39 Kodeksu pracy. Jest w nim zapis o tym, że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, któremu niewiele brakuje do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ile lat przed emeryturą pracownik jest chroniony przed zwolnieniem z pracy lub zmianą warunków umowy? 

Zobacz wideo Borys: Największym zagrożeniem społeczno-gospodarczym w tym stuleciu jest demografia

Ochrona przedemerytalna. Kogo dotyczy? 

Zgodnie z wyżej wspomnianym art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę lub zmienić jej warunków, jeśli pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. To oznacza, że według obowiązujących przepisów przed zwolnieniem chronione są kobiety, które ukończyły 56 lat i mężczyźni, którzy ukończyli 61 lat. 

W przypadku osób, które mają prawo do wcześniejszej emerytury (np. nauczyciele, górnicy, czy kierowcy samochodów ciężarowych), okres ochronny zaczyna obowiązywać 4 lata przed datą nabycia prawa do wcześniejszej emerytury.

Okres ochrony przed emeryturą. Kto może z niego skorzystać? 

Z ochrony przedemerytalnej mogą skorzystać tylko osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Ważne jest także, aby pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony. Przy umowach na czas określony zatrudnienie wygasa wraz z momentem wygaśnięcia umowy - w tym wypadku pracownikowi nie przysługuje okres ochronny. 

W jakich sytuacjach pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę mimo trwania ochrony przedemerytalnej? 

W niektórych wypadkach pracodawca może wręczyć wypowiedzenie nawet w czasie trwania ochrony przedemerytalnej. W jakich sytuacjach może to nastąpić? 

  • W przypadku dopuszczenia się przez pracownika ciężkiego naruszenia obowiązków. Wówczas pracodawca ma prawo dyscyplinarnie zwolnić pracownika. 
  • Pracodawca może zwolnić pracownika bez żadnych konsekwencji także wtedy, kiedy pobiera on wcześniejszą emeryturę i jednocześnie wynagrodzenie za pracę. Dotyczy to także pracowników, którzy otrzymali rentę na skutek niezdolności do pracy.
  • Wypowiedzenie w czasie okresu ochronnego można otrzymać także w przypadku likwidacji zakładu pracy lub ogłoszenia jego upadłości. W tym wypadku pracownik ma prawo do ubiegania się o zasiłek przedemerytalny z ZUS. 
Więcej o: