Czy zasiłek macierzyński przysługuje po ustaniu zatrudnienia? Nie każda matka otrzyma pieniądze

Wiele kobiet, które mają podpisaną umowę na czas określony, obawia się, że nie otrzymają zasiłku macierzyńskiego, gdy ich zatrudnienie ustanie, gdy będą w ciąży lub chwilę po porodzie. Czy ich obawy są słuszne? Czy przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia? Odpowiadamy!

Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne, które mogą otrzymać kobiety po urodzeniu dziecka lub adopcji. Przysługuje on osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub dobrowolnie. Czy po ustaniu zatrudnienia dalej przysługuje zasiłek macierzyński? 

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Urlop macierzyński a zasiłek macierzyński. Czym się różnią? 

Urlop macierzyński to okres po porodzie, podczas którego świeżo upieczona mama może zająć się noworodkiem i nie świadczy wtedy pracy na rzecz pracodawcy. Natomiast zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne, które kobieta otrzymuje w czasie urlopu macierzyńskiego. 

Jeśli kobieta była zatrudniona na czas określony i stosunek o pracę wygasł w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, to nie przysługuje jej urlop macierzyński. Staje się osobą bezrobotną i może zarejestrować się w urzędzie pracy. Co w takiej sytuacji z zasiłkiem macierzyńskim? 

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia. Czy świeżo upieczona mama otrzyma świadczenie z ZUS

Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana w dniu porodu, to kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński. Będzie on wypłacany przez ZUS przez cały okres odpowiadający długości trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, czyli 52 tygodnie. Aby otrzymać zasiłek macierzyński, należy złożyć następujące dokumenty: 

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię (potwierdzoną przez płatnika składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem),
  • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okresy poszczególnych urlopów,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w czasie trwania zatrudnienia,
  • oświadczenie matki o tym, że ojciec nie będzie korzystał z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,
  • świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy - w przypadku likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy,
  • prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa - w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.
Więcej o: