Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Aby go otrzymać, trzeba spełniać pewne warunki

Zasiłek macierzyński przysługuje świeżo upieczonej mamie - a w niektórych wypadkach ojcu. Tego rodzaju świadczenie pieniężne otrzymuje się po urodzeniu lub adopcji dziecka. Kto otrzyma świadczenie? Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Po urodzeniu lub adopcji dziecka matka lub ojciec może ubiegać się o zasiłek macierzyński. Świadczenie wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przysługuje rodzicowi na urlopie macierzyńskim. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek macierzyński 2021. Kto otrzyma świadczenie? 

Zasiłek macierzyński przysługuje matkom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub dobrowolnie. Kobietom, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, także otrzymają świadczenie. W przypadku gdy rozwiązanie stosunku o pracę nastąpiło po porodzie, kobieta przebywa na urlopie macierzyńskim, a z tego tytułu nie może zarejestrować się w urzędzie pracy, również będzie otrzymywała świadczenie. 

Zasiłek macierzyński 2021. Ile wynosi i jak długo jest wypłacany? 

Zasiłek macierzyński przysługuje przez czas trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego - najczęściej łącznie 52 tygodnie. Co do zasady urlop macierzyński trwa 20 tygodni. Wyjątkiem jest urodzenie więcej dzieci w trakcie jednego porodu:

  • bliźniaki - 31 tygodni
  • trojaczki - 33 tygodnie
  • czworaczki - 35 tygodni
  • pięcioraczki i większa liczba dzieci - 37 tygodni.

Następny urlop wykorzystywany zazwyczaj bezpośrednio po urlopie macierzyńskim - urlop rodzicielski - trwa 32 tygodnie. W przypadku ciąży mnogiej i urodzenia więcej niż jednego dziecka będą to 34 tygodnie. 

Jeśli mama zdecyduje, że chce wykorzystywać oba (urlop macierzyński i rodzicielski to w sumie 52 tygodnie), wtedy przez cały ten okres będzie dostawać 80 procent swojego średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy pracy. To wszystko pod warunkiem, że przed upływem 21 dni od porodu złoży stosowny wniosek u pracodawcy. Jeśli nie zrobi tego we wskazanym terminie, automatycznie otrzyma 100 procent swojego średniego wynagrodzenia przez 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz przez 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z kolei przez następne tygodnie będzie już dostawać tylko 60 procent średniego wynagrodzenia.

Zasiłek macierzyński po ustanie zatrudnienia. Czy mama bez pracy otrzyma pieniądze? 

Co w przypadku, gdy mama miała podpisaną umowę na czas nieokreślony i po urodzeniu dziecka nastąpiło rozwiązanie stosunku o pracę? W takiej sytuacji zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez cały okres odpowiadający długości trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Czy zasiłek macierzyński przysługuje po ustaniu zatrudnienia? Nie każda matka otrzyma pieniądze

Więcej o: