Spis ludności 2021 - do kiedy trzeba się spisać? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza

Spis ludności 2021 organizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny. Raz na 10 lat GUS zbiera informacje o stanie i strukturze ludności. Czasu na spisanie się jest coraz mniej, a jeszcze wiele osób nie dopełniło tego obowiązku. Spis ludności 2021 - do kiedy trzeba się spisać?

Od kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Warto pamiętać, że udział w spisie jest obowiązkowy, a za odmowę grożą kary pieniężne. 

Zobacz wideo Magdalena Biejat o "Recepcie dla Polski"

Spis ludności 2021. Do kiedy należy się spisać? 

Narodowy Spis Powszechny trwa do 30 września 2021 roku. Samospisu można dokonać za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Wystarczy tam odpowiedzieć na przygotowane przez GUS pytania. 

W przypadku osób, które z jakichś powodów nie będą mogły wziąć udziału w samospisie internetowym, dane zostaną inną metodą: 

  • wywiad telefoniczny wspierany programem komputerowym,
  • wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Powszechny spis ludności 2021. Kara za odmowę udziału w spisie

Osobom, które odmówią wzięcia udziału w powszechnym spisie ludności 2021, może zostać zzasądzona grzywna do 5 tysięcy złotych. Ukarane zostaną także osoby, które przekażą dane niezgodne ze stanem faktycznym. Za podanie fałszywych informacji grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch.

Spis powszechny przez telefon. Z jakiego numeru zadzwoni rachmistrz? 

Jeśli do tej pory nie spisałeś się przez internet, możesz spodziewać się telefonu od rachmistrza. Rachmistrz skontaktuje się z tobą z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Osoby dzwoniące z innych numerów, które podają się za rachmistrzów, są oszustami i próbują wyłudzić twoje dane. 

Warto wiedzieć, że odebranie telefonu od rachmistrza obliguje cię do udzielenia odpowiedzi na pytania spisowe. Z chwilą, gdy rachmistrz nawiąże z tobą kontakt, kończy się czas na samodzielne spisanie się przez internet. 

Więcej o: