500 plus nie dla wszystkich seniorów. Do kogo trafią pieniądze?

500 plus dla seniora to świadczenie, o które mogą ubiegać się emeryci i renciści. Jednak nie każdy senior otrzyma pieniądze. Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać 500 plus dla emerytów?

Od tego roku emeryci i renciści mogą ubiegać się o 500 plus. Świadczenie nie będzie jednak wypłacane wszystkim - tak jak wsparcie dla rodzin z dziećmi. Dodatkowe pieniądze otrzymają seniorzy w trudnej sytuacji. 

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

500 plus dla emerytów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? 

Świadczenie 500 plus przyznawane jest emerytom i rencistom na podstawie ich stanu zdrowia i miesięcznych dochodów. Dofinansowanie otrzymają seniorzy, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji oraz ci, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat. 

500 plus dla seniora. Tylko najbiedniejsi otrzymają pieniądze

Aby otrzymać świadczenie 500 plus, miesięczny dochód seniora nie może przekraczać 1727,08 zł brutto. Osoby, które pobierają świadczenie równe i wyższe niż podane, nie otrzymają dofinansowania. 

Co ważne, nie każdy emeryt lub rencista otrzyma pełne świadczenie. Na 500 zł mogą liczyć tylko te osoby, których miesięczny dochód wynosi 1227,08 zł brutto lub mniej. Pozostali otrzymają świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: Emeryt z dochodem 1317,08 zł brutto otrzyma 400 zł (czyli kwotę pomniejszoną o kwotę przekroczenia, która wynosi tutaj 100 złotych).

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać 500 plus dla seniora? 

ZUS wypłaci 500 plus seniorom, którzy spełniają powyższe warunki oraz przedłożą w urzędzie wniosek przyznanie świadczenia i odpowiednie dokumenty: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Dwa ostatnie podpunkty z powyższej listy dotyczą emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

Więcej o: