Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2021? Sprawdź, czy należą Ci się pieniądze

Czy każdemu należą się pieniądze za niewykorzystane wolne? Niestety nie. Rekompensata pieniężna przysługuje tylko pod pewnymi warunkami. Kto może na nią liczyć i ile ona wynosi? Odpowiadamy.

Wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest jednym z obowiązków pracodawcy. Jak się okazuje, nie każdy pracownik może liczyć na dodatkowe pieniądze. Dlaczego? Należy spełnić pewne wymogi. Poznaj warunki otrzymania tego rodzaju rekompensaty oraz sposób jej obliczania.

Zobacz wideo Lewandowscy i Szczęśni spędzają razem urlop na Mykonos

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2021? Najpierw sprawdź, czy Ci się należy

Prawa do wypoczynku nie można się zrzec. Pracodawca ma w obowiązku udzielić go w wymiarze, jaki przysługuje zatrudnionemu, ale może nie zgodzić się na zaproponowany termin. Rekompensata pieniężna z racji niewykorzystanego urlopu przysługuje pracownikowi, który nie mógł skorzystać z wolnego z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę. Otrzymuje wówczas fundusze, jeśli nie planuje kontynuacji pracy w danej firmie. W sytuacji, kiedy pracownik fizycznie nie wykorzysta urlopu w danym roku, przechodzi on na kolejny. Można go wykorzystać do 30 września następnego roku. 

Ekwiwalent za urlop kalkulator - ile pieniędzy otrzymasz?

W celu obliczenia wysokości kwoty, która należy się za niewykorzystane wolne, bierzemy pod uwagę wysokość swojego wynagrodzenia brutto oraz współczynnik ekwiwalentu. Wygląda to następująco:

x = [365 dni - (liczba niedziel w roku + liczba sobót w roku + liczba dni świątecznych)]: 12 

Na 2021 rok współczynnik wynosi 21 dni. Przez tę liczbę dzielimy miesięczne wynagrodzenie brutto.

Przykładowo: miesięczna pensja brutto równa się 2800 zł brutto. Pracownik ma 6 dni niewykorzystanego wolnego. Ekwiwalent za urlop wyniesie dokładnie: 

2800/21 = 133,33 zł

133,33 zł x 6 = 799,98 zł brutto

Więcej o: