Zasiłek opiekuńczy 2021 nie dla wszystkich. Od czego zależy wysokość świadczenia?

Zasiłek opiekuńczy dla rodzica jest świadczeniem przysługującym opiekunom, którzy musieli przerwać pracę ze względu na chorobę dziecka. Może być także przyznany w kilku innych przypadkach. Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo przysługuje świadczenie?

Jedną z form pomocy rodzinie jest zasiłek opiekuńczy. Wypłacany jest on jednak w szczególnych sytuacjach i nie każdy może się o niego ubiegać. 

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek opiekuńczy dla rodzica. Komu przysługuje świadczenie z ZUS? 

Jak czytamy na stronie ZUS, z zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice, którzy opiekują się: 

  • dzieckiem do 8. roku życia, gdy wystąpiła jedna z następujących sytuacji: nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;
  • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej;
  • choroba niani (z którą masz zawartą umowę uaktywniającą) lub innego opiekuna, który zajmuje się dzieckiem w ciągu dnia; 
  • poród lub choroba małżonka lub rodzica twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
  • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica twojego dziecka, którzy stale opiekują się nim opiekują
  • dzieckiem niepełnosprawnym (czyli dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji); 
  • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;
  • chorym dzieckiem;
  • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy? Jak długo jest wypłacany? 

Zasiłek opiekuńczy nie ma stałej kwoty, jednakowej dla wszystkich. Jego wysokość zależy od naszych dochodów. Jak czytamy na stronie ZUS-u:

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest przez 60, 30 lub 14 dni. Przez 60 dni wypłacany jest osobom, które opiekują się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14 (również dzieckiem niepełnosprawnym). Przez 30 dni wypłacany jest w przypadku opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18 lat, jeżeli poród lub choroba małżonka lub rodzica twojego dziecka, którzy stale się nim opiekują, uniemożliwia zajmowanie się niepełnosprawnym dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny. 

Więcej o: