900 plus zamiast 500 plus - kto skorzysta na tej zmianie? Najnowsze informacje

W związku ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu, świadczenie 500 plus ma przejść metamorfozę. Wsparcie finansowe ma ulec wzrostowi do 900 zł, lecz nie każda rodzina będzie mogła liczyć na tę kwotę. Jakie warunki będzie trzeba spełnić?

Z 500 plus korzysta mnóstwo polskich rodzin. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu, kwota 500 zł wzrośnie do 900 zł. Kto może liczyć na taką pomoc na początku 2022 roku? Jak się okazuje nie każda rodzina otrzyma większe środki.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

900 plus zamiast 500 plus - dla kogo nowe świadczenie?

Na dodatkowe 400 zł do świadczenia 500 plus będą mogli liczyć rodzice jedynaków. Środki płynące z tego programu będzie można przeznaczyć na wydatki wynikające z posiadania potomstwa - opłata żłobka, przedszkola, zajęć pozalekcyjnych czy szkolnej wyprawki. Kapitał z Polskiego Ładu to gwarancja na otrzymanie 12 tys. zł na dziecko. Osoby korzystające z tego świadczenia będą mogły wybrać formę pobierania dodatkowych środków - 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł na miesiąc przez dwa lata. Takie kwoty przysługują tylko i wyłącznie w przypadku drugiego i każdego kolejnego potomka. 

Niezaszczepieni nauczyciele bez kontaktu z uczniami Dobry start 2021. Dla kogo jest i ile wynosi? Nie dotyczy każdej rodziny

900 plus zamiast 500 plus - stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podaje następującą informację:

Dofinansowaniem pobytu w instytucjach opieki (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) zostaną objęte dzieci uczęszczające do tych instytucji i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego, tj. dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem i wszystkie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia

Urlop ojcowski Urlop ojcowski 2021 - na co można liczyć? Wolne tylko pod pewnymi warunkami

Więcej o: