500 plus dla seniora. Niskie dochody to nie jedyny warunek, by przyznano świadczenie

Oprócz 14. emerytury najuboższym emerytom i rencistom przysługuje dodatkowe świadczenie - 500 plus dla seniora. Ale kryterium dochodowe nie jest jedyną rzeczą braną pod uwagę przy wypłacie świadczenia. Kto otrzyma 500 plus dla seniora?

Nie da się ukryć, że spora część seniorów otrzymuje niską emeryturę, która z trudem starcza na utrzymanie. Od tego roku seniorzy w trudnej sytuacji mogę ubiegać się o 500 plus. Jednak nie każdy emeryt czy rencista otrzyma pieniądze. 

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Emerytury Waloryzacja emerytury - o ile pieniędzy na rękę dostaną seniorzy? [Wyliczenia]

500 plus dla seniora. Kto może ubiegać się o świadczenie? 

Przy przyznawaniu świadczenie brany jest pod uwagę stan zdrowia seniora oraz jego miesięczny dochód. Pieniądze otrzymają ci emeryci i renciści, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji lub ci, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat. 

500 plus dla seniora. Najbiedniejsi mogą liczyć na pieniądze

Świadczenie 500 plus otrzymają seniorzy, których dochód nie przekracza 1727,08 zł brutto. Wszyscy pobierający świadczenie równe lub wyższe od podanej kwoty nie otrzymają dofinansowania. 

Co ważne, nie każdy emeryt lub rencista otrzyma pełne świadczenie. Na 500 zł mogą liczyć tylko te osoby, których miesięczny dochód wynosi 1227,08 zł brutto lub mniej. Pozostali otrzymają świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: Emeryt z dochodem 1317,08 zł brutto otrzyma 400 zł (czyli kwotę pomniejszoną o kwotę przekroczenia, która wynosi tutaj 100 złotych).

500 plus i 14. emerytura. Nieoficjalnie: świadczenia otrzymają tylko zaszczepieni (zdjęcie ilustracyjne) Bezwarunkowy dochód podstawowy - od kiedy? 1200 zł dla każdej osoby dorosłej

Wniosek o 500 plus dla seniora? Jakie dokumenty należy złożyć?

Osoby, które spełniają powyższe warunki i chcą otrzymać 500 plus, muszą przedłożyć w ZUS wniosek oraz: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Przy czym dwa ostatnie podpunkty z tej listy dotyczą emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

Więcej o: