Zasiłek przedemerytalny 2021. Komu przysługuje i ile wynosi? Nie wszyscy otrzymają świadczenie

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny 2021? To specjalne świadczenie o które możesz się ubiegać jeszcze przed emeryturą. Liczy się staż pracy i wiek. Czy należy złożyć wniosek i w jaki sposób można się ubiegać o zasiłek przemerytalny 2021? Sprawdź, czy go otrzymasz.

Zasiłek przedemerytalny to specjalne świadczenie, które przysługuje przed emeryturą w wyjątkowych przypadkach losowych. Oznacza to, że mogą o niego ubiegać się osoby, którym nie przysługuje jeszcze emerytura, ale utracili pracę z przyczyn niezależnych. Kwota wynosi ponad tysiąc złotych i może pomóc wielu osobom, które nie są w stanie znaleźć nowej pracy, a ukończyły już określoną granicę wiekową. Ile wynosi świadczenie i komu dokładnie przysługuje? Nie każda osoba bezrobotna może się o nie ubiegać. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Zasiłek przedemerytalny - co to jest i ile wynosi?

Zasiłek przedemerytalny to wypłacane comiesięcznie świadczenie, które przysługuje w konkretnych przypadkach losowych. Są to sytuacje, kiedy osoba w określonym wieku utraci pracę z powodu niewypłacalności pracodawcy, lub upadku zakładu pracy. Podsumowując, jest to kwota która należy się osobom, które straciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych przed uzyskaniem prawa do emerytury i ma stanowić dla nich wsparcie socjalne do czasu uzyskania przez nich tego świadczenia.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne? To zależy. Zasiłek przedemerytalny ustalany na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. przysługuje w wysokości wynoszącej od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. 1.262,34 zł. Jest to kwota zależna od waloryzacji, a osoba pobierająca go jest zobowiązana powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości.

Zasiłek emerytalny 2021 komu przysługuje? Są określone zasady

Aby ubiegać się o zasiłek przedemerytalny należy spełnić określone warunki. Pracownik musi:

  • Do dnia rozwiązania stosunku pracy mieć ukończone 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a pracę stracić z powodu likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności;
  • Ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), lecz wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni), a pracę trzeba stracić z winy pracodawcy;
  • Mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracić z winy pracodawcy - wtedy świadczenie dostanie niezależnie od wieku.

Kiedy były pracownik otrzyma zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny nie zostanie wypłacony od razu po utracie pracy. Na początku pracownik musi zarejestrować się jako bezrobotny. Następnie pieniądze zostanę wypłacone jeśli były pracownik:

  • Przez okres co najmniej 180 dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych i obecnie jest zarejestrowany jako bezrobotny
  • W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
  • Złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  • Złoży wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Więcej o: