Urlop rodzicielski 2021. Tylko jeśli spełniasz warunki, otrzymasz 32 tygodnie wolnego

Urlop rodzicielski 2021. Rodzicom nowo narodzonego dziecka przysługuje urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Przez jaki okres rodzic może pozostać z dzieckiem? Ile trwa urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski przysługuje zarówno matce, jak i ojcu. Z tego rodzaju urlopu można skorzystać po zakończeniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. Aby został udzielony urlop rodzicielski, należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. 

Zobacz wideo 500 plus. Ważna zmiana terminu składania wniosków

Urlop rodzicielski. Ile trwa? 

Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wykorzystuje się na ogół urlop rodzicielski. Można nawet złożyć jeden wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski. Nie jest to jednak wymóg, gdyż urlop rodzicielski może być wykorzystywany w całości lub w częściach (nie można go podzielić na więcej niż cztery części) nie później niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. 

Maksymalna długość urlopu rodzicielskiego to 34 tygodnie. Na jego długość wpływa liczba urodzonych lub przysposobionych dzieci. Po urodzeniu lub objęciu wychowaniem jednego dziecka rodzicowi przysługuje 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego. Po urodzeniu lub przysposobieniu dwojga lub więcej dzieci rodzic ma do wykorzystania 34 tygodnie wolnego. W przypadku przysposobienie starszego dziecka rodzicowi przysługuje 29 tygodni rodzicielskiego. 

Urlop rodzicielski 2021. Czy rodzice mogą podzielić się urlopem rodzicielskim? 

Istnieje możliwość dzielenia urlopu rodzicielskiego między rodziców. Jeśli mama dziecka rezygnuje w całości lub części z urlopu rodzicielskiego i wraca do pracy, to ociec dziecka może złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości lub części, a pracodawca jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić. Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego przez mamę dziecka powinien zostać złożony do pracodawcy nie później niż 21 dni przed powrotem do pracy, a wniosek o przyznanie urlopu rodzicielskiego ojcu nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Więcej o: