500 plus dla emerytów i rencistów - niski dochód nie wystarczy. Poznaj warunki

"Rodzina 500 plus" to program, który pomógł w poprawie sytuacji finansowej wielu polskich rodzin. Z tego rodzaju wsparcia mogą korzystać także przedstawiciele najstarszej części społeczeństwa. Jak się okazuje, niski dochód nie jest jedynym warunkiem przy przyznawaniu tego świadczenia.

Wielu seniorów nie otrzymuje wysokiej emerytury. Ledwo wiążą koniec z końcem. W celu poprawy sytuacji emerytów i rencistów wprowadzono dodatkowe 500 zł dla przedstawicieli najstarszej części społeczeństwa. Kto może liczyć na tego typu wsparcie? Odpowiadamy.

Zobacz wideo "The Voice Senior". Uczestnik poprosił ukochaną o rękę na scenie

500 plus dla emerytów i rencistów - dla kogo ten rodzaj świadczenia?

Przy przyznawaniu tego rodzaju wsparcia bierze się pod uwagę dochód oraz stan zdrowia - na dodatkowe fundusze mogą liczyć ci, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować oraz seniorzy po 75. roku życia, pobierający zasiłek pielęgnacyjny. Wysokość dochodu budzi największe kontrowersje. Nie może on przekraczać 1727,08 zł brutto. Emeryci i renciści korzystający ze świadczenia dokładnie tej wysokości lub wyższego nie mogą liczyć na pomoc finansową. Pełne 500 zł trafi do seniorów z dochodem wynoszącym 1227,08 zł brutto lub mniej. Pozostali otrzymają wsparcie zredukowane o kwotę przekroczenia.

Wniosek 500 plus dla seniora - jak złożyć?

Przedstawiciele najstarszej części społeczeństwa, którzy spełnili powyższe warunki, mogą przystąpić do składania wniosku. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składa się także:

  • orzeczenie dotyczące niezdolności do samodzielnego funkcjonowania,
  • dokumenty medyczne,
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku (na przykład dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia, które powinno być wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed składaniem wniosku).

Ostatnie dwa punkty dotyczą seniorów po 75. roku życia, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Więcej o: