500 plus dla seniora. Nie każdy otrzyma pełne świadczenie. Część seniorów dostanie grosze

Program 500 plus jest wsparciem finansowym dla wielu Polaków. W tym roku pieniądze z programu mogą otrzymać także seniorzy. Wsparcie otrzymają jednak tylko niektórzy emeryci i renciści. Kto może ubiegać się o 500 plus dla seniora?

W tym roku poza trzynastą i czternastą emeryturą najstarsza część społeczeństwa będzie mogła ubiegać się o świadczenie 500 plus. Trzeba jednak spełniać pewne warunki, aby otrzymać dodatkowe pieniądze

Zobacz wideo Ile tak naprawdę kosztowałyby emerytury bez podatku?

ZUS. 500 plus dla seniora. Kto może ubiegać się o świadczenie? 

ZUS przyzna świadczenie emerytom i rencistom, którzy spełniają pewne warunki. Pod uwagę będzie brany stan zdrowia seniora oraz jego miesięczny dochód. Dofinansowanie 500 plus dostaną osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji lub te, które ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

ZUS. 500 plus dla seniora. Kryterium dochodowej jest bardzo restrykcyjne

O 500 plus dla seniora mogą ubiegać się tylko najubożsi emeryci i renciści. Dofinansowanie otrzymają ci, których miesięczny dochód jest mniejszy niż 1727,08 zł brutto. Osoby starsze, pobierające świadczenie równe lub wyższe od podanej kwoty nie mogą liczyć na przyznanie 500 plus. 

Warto też zaznaczyć, że nie wszyscy emeryci i renciści otrzymają pełną kwotę świadczenia - 500 zł. W przypadku seniorów wysokość dofinansowania jest zależna od dochodów seniora. Na 500 zł mogą liczyć tylko osoby, których miesięczny dochód wynosi 1227,08 zł lub mniej. Pozostali otrzymają świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: Emeryt z dochodem 1527,08 zł brutto otrzyma 200 zł (czyli kwotę pomniejszoną o kwotę przekroczenia, która wynosi tutaj 300 złotych).

500 plus dla seniora - wniosek. Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pieniądze? 

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Można je złożyć osobiście lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Jakie dokumenty należy przedłożyć:

  • wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia - znajdziesz go na stronie zus.pl;
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • dokumentację medyczną;
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Osoby, które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji (czyli seniorzy powyżej 75. roku życia pobierający zasiłek pielęgnacyjny), składają wniosek, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku. Natomiast osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji poza wnioskiem i orzeczeniem nie muszą przedstawiać dodatkowych dokumentów. 

Więcej o: