Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury: ile można zyskać? Ta kwota zaskakuje

Na ponowne wyliczenie emerytury decyduje się coraz większa liczba seniorów. Z jakiego powodu? Kapitał początkowy może znacznie zwiększyć wysokość świadczenia. Warto zatem złożyć wniosek w tej sprawie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę odprowadzają w każdym miesiącu składkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym gromadzi się kapitał umożliwiający w przyszłości wypłatę świadczenia emerytalnego. Dowiedz się, jak sprawdzić jego wysokość.

Zobacz wideo Sandra Kubicka: Podążam drogą Jennifer Lopez. Gdy przejdę na emeryturę, chciałabym opisać moje życie w książce

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - kapitał początkowy 

Kto powinien wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie kapitału początkowego? Osoby urodzone po 1948 roku, które zostały zatrudnione przed 1999 rokiem. Z czego to wynika? W tym dokładnie roku zaczęto prowadzić indywidualne konta ze środkami. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony, podstawą wyliczenia będą tylko składki odprowadzane po 1999 roku. Kapitał początkowy, który jest ustalony, podnosi wysokość emerytury. Warto go poznać przed rozpoczęciem pobierania świadczenia. 

Śmierć, trumna W jakich sytuacjach można skorzystać z urlopu okolicznościowego? Są warunki

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - jakie dokumenty będą potrzebne do ustalenia wysokości kapitału początkowego?

  • Kwestionariusz z okresami składkowymi i nieskładkowymi,
  • Świadectwa pracy wydane przed 1999 rokiem,
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu przed 1999 rokiem.

Loteria szczepionkowa. Co można wygrać? (zdjęcie ilustracyjne) Szczepimy się loteria: co można wygrać? Zostało niewiele czasu

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - kto może go złożyć?

O ponowne przeliczenie emerytury może ubiegać się każdy senior. Warto jednak podkreślić, że samo złożenie wniosku nie oznacza automatycznej podwyżki świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obniżyć tę kwotę i nic nie będzie można z tym zrobić. Ponowne przeliczanie emerytur może wyjść na korzyść ze względu na spadek współczynnika średniej długości życia. Przy wyliczaniu świadczenia ta informacja jest istotna, ponieważ zgromadzone przez emerytów środki są teraz dzielone przez pomniejszoną liczbę miesięcy. Zdarzają się przypadki, kiedy można otrzymać o 400 zł więcej, dlatego wielu seniorów nie traci nadziei i składa wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia. Jak go złożyć?

  • osobiście - w najbliższym oddziale ZUS,
  • drogą pocztową - wysyłając dokument do ZUS,
  • online - korzystając z PUE ZUS. 

Wzór dostępny jest na stronie ZUS.

Więcej o: