W jakich sytuacjach można skorzystać z urlopu okolicznościowego? Są pewne warunki

W przypadku ślubu, narodzin lub śmierci bliskiego pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego. Jest to jednak forma urlopu, która przysługuje pod pewnymi warunkami. Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi kilka rodzajów urlopów. Jednym z nich jest urlop okolicznościowy. Przysługuje jednak tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W jakich sytuacjach można skorzystać urlopu okolicznościowego? Jak się o niego ubiegać? 

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Urlop na żądanie - ile dni? Jest haczyk. Pracodawca może odrzucić twój wniosekUrlop na żądanie - ile dni? Jest haczyk. Pracodawca może odrzucić twój wniosek

Urlop okolicznościowy - narodziny dziecka. Ile dni przysługuje? 

Z okazji narodzin dziecka pracownikowi przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego. Warto też wiedzieć, że dodatkowo pracownik może otrzymać 2 dni wolnego w ramach opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14. roku życia.

Urlop okolicznościowy na ślub. Ile dni przysługuje młodej parze? 

Pracownikowi, który wstępuje w związek małżeński, należą się dwa dni urlopu okolicznościowego. Jest jednak pewien warunek: ślub musi być cywilny lub konkordatowy. Urlop okolicznościowy przysługuje tylko w przypadku, gdy zawierane małżeństwo ma konsekwencje cywilnoprawne.

Urlop okolicznościowy - ślub dziecka. Czy rodzicom należy się urlop okolicznościowy z okazji ślubu dziecka? 

Rodzice mogą ubiegać się o urlop okolicznościowy z okazji ślubu dziecka. Przysługuje im wtedy jeden dzień wolnego. Warto zaznaczyć, że dziadkowie, rodzeństwo, jak również macocha lub ojczym nie mogą liczyć na skorzystanie z tej formy urlopu.

Urlop okolicznościowy - śmierć. Komu przysługuje wolne z powodu śmierci bliskiego? 

Także z powodu śmierci bliskiej osoby przysługuje urlop okolicznościowy, jednak to, czy zostanie od przyznany lub ile dni zostanie przyznane pracownikowi, zależy od pokrewieństwa pracownika ze zmarłą osobą. 

Dwa dni urlopu okolicznościowego należy się z powodu śmierci: dziecka, matki, ojca, ojczyma lub macochy. 

Urlop okolicznościowy - śmierć dziadka lub babci. Ile dni przysługuje? 

Wnuki mogą ubiegać się o urlop okolicznościowy z powodu śmierci babci lub dziadka. Z tego tytułu przysługuje jeden dzień urlopu okolicznościowego. 

Urlop okolicznościowy - śmierć teścia lub teściowej. Kiedy przysługuje jeden dzień urlopu okolicznościowego? 

W przypadku śmierci teścia lub teściowej pracownikowi przysługuje jeden dzień urlopu okolicznościowego. 

Jeden dzień urlopu okolicznościowego przysługuje także z powodu śmierci brata, siostry, osoby, która pozostawała na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Pomoc otrzymasz pod pewnymi warunkami

Urlop okolicznościowy - wniosek. Jak się ubiegać o urlop okolicznościowy? 

Aby móc skorzystać z urlopu okolicznościowego, niezbędne jest złożenie pisemnego wniosku. Nie trzeba jednak korzystać z urlopu okolicznościowego w dniu ceremonii - można go wykorzystać np. na dopełnienie formalności. 

Warto pamiętać, że pracodawca może zażądać przedłożenia dokumentu uprawniającego do urlopu okolicznościowego: 

  • odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
  • odpisu aktu małżeństwa,
  • odpisu aktu zgonu.
Więcej o: