Urlop na żądanie przysługuje tylko niektórym pracownikom. Te warunki musisz spełniać, aby dostać wolne

Urlop na żądanie - zasady. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop na żądanie. Nie każdy jednak będzie miał prawo skorzystania z tej formy urlopu. Kiedy można skorzystać z tej formy urlopu? Czy urlop na żądanie jest płatny? Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje szereg przywilejów. Wśród nich jest także urlop na żądanie. Warto znać jednak zasady, na podstawie których możemy ubiegać się o tę formę urlopu. 

Zobacz wideo Czas na urlop! Jak zabezpieczyć na ten czas swoje rośliny? Jak się spakować? Jak przechowywać pieniądze?

Urlop na żądanie - zasady. Komu przysługuje urlop na żądanie?

Wspomnieliśmy już o tym, że urlop na żądanie jest przywilejem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. To oznacza, że pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło lub umowę zlecenie nie mają prawa do tego rodzaju urlopu. Warto też wiedzieć, że przysługuje tylko pracownikom, którzy nabyli prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracownik musi zgłosić żądanie urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Urlop na żądanie? Ile dni należy się pracownikowi? 

Zapis dotyczący urlopu na żądanie znajdziemy w artykule 167. Kodeksu pracy. Pracownikowi należą się maksymalnie cztery dni urlopu na żądanie. Osoba zatrudniona ma prawo wykorzystać je w całości lub w częściach, a żądanie urlopu zgłosić przełożonemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

Czy urlop na żądanie jest płatny? 

Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Wcześniej wspomniane cztery dni urlopu na żądanie nie powiększają puli urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, to cztery dni z tej puli może wykorzystać jako urlop na żądanie. W związku z tym urlop na żądanie jest płatny - to po prostu inaczej zgłoszony urlop wypoczynkowy. Pracownik musi też pamiętać, że jeśli wykorzystał już cały urlop wypoczynkowy, to nie przysługuje mu już urlop na żądanie. 

Urlop na żądanie - odmowa. Czy pracodawca może nie udzielić urlopu na żądanie? 

Pracownik nie może rozpocząć urlopu na żądanie, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody. Jeżeli przełożony uzna, że pracownik jest potrzebny tego dnia w firmie, to ma prawo nie udzielić pracownikowi urlopu na żądanie. 

Więcej o: