Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Sprawa jest złożona. Możesz nawet stracić pracę

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie - czy możemy nie przyjść do pracy? Sprawa jest niejednoznaczna. Faktyczność może okazać się dla nas okrutna. Czy pracodawca może zwolnić nas z pracy podczas choroby? I co ze świadczeniem chorobowym? Odpowiadamy.

Umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenie, z reguły są pozbawione niektórych gwarancji, które posiadają kodeksowi pracownicy. Jednak czy sprawa tak istotna i niezależna, jak zwolnienie lekarskie, potocznie L4, może okazać się w tym wypadku sprawą niebraną pod uwagę przez pracodawcę podczas zwolnienia? Zagadnienie to jest dosyć ciekawe. Czy na umowie zlecenie można nie przyjść do pracy z powodu problemów zdrowotnych?

Zobacz wideo Pełne oskładkowanie umów zleceń już od stycznia 2022 roku?

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Co z ubezpieczeniem chorobowym?

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie są obowiązkowo objęci ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, zdrowotnym i opcjonalnie chorobowym. Wychodzi więc o to, że to pracownik decyduje o tym, czy chce podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, czy też nie. Nie dotyczy to natomiast grupy osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku 26 lat. One nie mogą wystąpić o ubezpieczenie chorobowe.

Jeśli jednak skończyliście 26 lat i chcecie zostać objęci ubezpieczeniem chorobowym, należy złożyć odpowiedni wniosek do zleceniodawcy. Ten wówczas rejestruje pracownika w ZUS i w ten oto sposób zostajemy objęci ubezpieczeniem. Składka jest potrącana z naszej pensji i wynosi 2,45 procent podstawy. Prawo do skorzystania z ubezpieczenia nabywamy po okresie wyczekiwania (90 dni).

Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne Umowa zlecenie a emerytura - informacje. "Dlatego wyjeżdżamy za granicę"

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Czy można nie przyjść do pracy?

Przepisy regulujące prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy są złożone. Okazuje się, że pracodawca nie ma zakazu wymagania od pracownika świadczenia pracy. Przepisy nie mówią o nim wprost.

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. - czytamy w art. 5 Kodeksu Cywilnego

Ale działa to w dwie strony. Tak samo, jak niedosłownie przewidziany jest zakaz wymagania świadczenia pracy, tak samo nie jest powiedziane, że zwolnienie lekarskie musi przynieść odpowiedni skutek.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu choroby?

Umowa zlecenie to umowa starannego działania. Ważny jest tutaj jednak sam stosunek, konkretna relacja zawierająca prawa i obowiązki stron umowy. Nie przyjście do pracy wcale nie musi oznaczać niewykonania danego zlecenia. Sam stosunek pracy zresztą bardzo często wynika z okoliczności, aniżeli z samej treści naszej umowy. Patrząc na tę sprawę pod kątem czysto prawnym, nie można zmusić pracownika do przyjścia do pracy, gdy ten nie jest w stanie fizycznie i zdrowotnie sprostać codziennym obowiązkom. Faktyczność jednak może kształtować się zupełnie inaczej, a pracodawcy często zostawiają sobie szerokie pole do popisu jeśli chodzi o zwalnianie pracownika z najróżniejszych powodów, że choroba i zwolnienie z jej powodu bardzo często idą ze sobą w parze.

Więcej o: