Jak obliczyć urlop? Sprawdź, ile dni wolnego ci się należy

Jak obliczyć urlop? Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego długość zależy przede wszystkim od stażu pracy. Wielu zatrudnionych ma czasem wątpliwości, ile dni urlopu im się należy. Często pracownicy zastanawiają się także, ile dni urlopu przysługuje im po zmianie pracy. Sprawdź, jak obliczyć wymiar urlopu.

Według Kodeksu pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się tego prawa. Kodeks pracy reguluje także wymiar należnego urlopu wypoczynkowego. Ilość przyznanych dni zależy od stażu pracy. Ile wynosi wymiar urlopu?

Zobacz wideo Sprytna wyprawa na plażę, czyli zrób sobie torbę, grilla i wkłady do lodówki, a potem ukryj cenne rzeczy!
  • 20 dni roboczych - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni roboczych - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Jak obliczyć urlop? Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? 

Jak sprawdzić, czy przysługuje ci 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego? Po pierwsze musisz wiedzieć, że do okresu zatrudnienia wlicza się także okres edukacji. I tak do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • średnia szkoła ogólnokształcąca - maksymalny czas, który można wliczyć to 4 lata,
  • szkoła zawodowa - 3 lata,
  • średnia szkoła zawodowa - maksymalnie 5 lat,
  • średnia szkoła zawodowa dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych - maksymalnie 5 lat,
  • szkoła policealna - 6 lat,
  • szkoła wyższa - 8 lat (licencjat i inżynier również 8 lat).

Pamiętaj, że te okresy nie sumują się. Przy wyliczaniu wymiaru urlopu wybiera najkorzystniejszą dla pracownika opcję.

Do stażu pracy przysługującego ci za lata nauki dodaj lata przepracowane na umowę o pracę. Tu warto zaznaczyć, że okresy zatrudnienia na umowę o dzieło lub umowę o pracę nie wliczają się do stażu pracy. 

Jak obliczyć urlop? Ile dni należy się pracownikowi, który zmienił pracę? 

Jeśli osoba podejmuje pierwszą pracę, to z każdym kolejnym miesiącem nabywa prawo do urlopu w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. To oznacza, że zatrudnionemu po 2 miesiącach pracy będą przysługiwały 4 dni urlopu. Jak to obliczyć? Należy 2/12 pomnożyć przez 20 dni wymiaru urlopu. Otrzymujemy wtedy wyniki 3,33. Według Kodeksu pracy należy zaokrąglić tę liczbę w górę do pełnych dni. 

Pracownikowi, który zmienia pracę i nabył już prawo do urlopu, należy wyliczyć przysługujący mu wymiar urlopu wypoczynkowego u nowego pracodawcy. Przyjmuje się, że kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi.

Przykład: Pani Zosi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pani Zosia podjęła nową pracę 1 czerwca 2021. Otrzymała umowę na rok. W roku kalendarzowym 2021 przepracuje u nowego pracodawcy siedem miesięcy. Ile dni urlopu jej się należy? 

7/12 * 26 = 15,166... 

Pani Zosia otrzyma 16 dni urlopu (zaokrąglamy wynik w górę, do pełnych dni). 

Więcej o: