Emerytura pomostowa. Nie każdy ją dostanie. Warunki są bardzo restrykcyjne

Osoby w wieku przedemerytalnym wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mogą ubiegać się o emeryturę pomostową. Emerytura pomostowa to rodzaj wcześniejszej emerytury, dlatego przysługuje tylko wybranej grupie pracowników. Jakie są zasady przyznawania emerytury pomostowej?

O emeryturę pomostową mogą ubiegać się osoby, które zajmowały się pracą o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach przez co najmniej 15 lat. Jakim grupom zawodowym należy się emerytura pomostowa? 

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Emerytura pomostowa. Kto może się o nią ubiegać? 

Emeryturę pomostową można otrzymać pięć, a w niektórych przypadkach nawet 10 lat wcześniej niż zwykłe świadczenie. Czym jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Za pracę w szczególnych warunkach uznaje się prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Natomiast prace o szczególnym charakterze to zadania, których wykonanie może z wiekiem - na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej - stać się dla pracownika trudne i zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. 

O emeryturę pomostową mogą ubiegać się osoby, które pracowały np. w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu. Przez prace w szczególnych warunkach rozumiemy m.in.:

 • prace na wodzie, 
 • prace pod ziemią, 
 • prace w powietrzu,
 • prace w warunkach zmiennego mikroklimatu,
 • bardzo ciężkie prace fizyczne,
 • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Emerytura pomostowa - warunki. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać emeryturę pomostową? 

Emeryturę pomostową może otrzymać pracownik, który spełnia poniższe warunki: 

 • jest urodzony po 31 grudnia 1948 roku,
 • zajmował się pracą o szczególnym charakterze przez minimum 15 lat,
 • osiągnął wiek 55 lat u kobiet lub 60 lat u mężczyzn,
 • ma okres składkowy oraz nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat u kobiet i od 25 lat u mężczyzn.

Emerytura pomostowa wypłacana jest z Funduszu Emerytur Pomostowych. Składki na ten fundusz opłacają pracodawcy zatrudniający pracowników do wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Opłacanie tych składek za wszystkich pracowników jest obowiązkowe. 

Ile wynosi emerytura pomostowa? 

Wysokość emerytury pomostowej zależy od wysokości zgromadzonych przez pracownika składek. Tzw. pomostówkę wylicza się tak samo jak zwykłą emeryturę - należy podzielić podstawę przez średnie dalsze trwanie życia ustalone na podstawie tablic średniego trwania życia.

Wniosek o emeryturę pomostową

Pracownik, który ubiega się o emeryturę pomostową, musi złożyć w ZUS-ie odpowiedni wniosek (EPOM). Poza wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenia o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
 • świadectwa pracy (jeśli jeszcze nie ustalono pracownikowi kapitału początkowego);
 • dokument potwierdzający, że rozwiązano ostatni stosunek pracy.

Wniosek możesz złożyć w placówce, ale także pocztą lub przez internet za pośrednictwem PUE ZUS.

Więcej o: