Okresowa emerytura kapitałowa - komu przysługuje? Nie wszyscy członkowie OFE mogą liczyć na wsparcie

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie przysługujące kobietom po 60 roku życia, które zebrały odpowiednią ilość środków na subkoncie ZUS. Nie jest to jednak jedyny warunek. Niektórzy nie mogą liczyć na zastrzyk gotówki.

Okresowa emerytura kapitałowa jest świadczeniem pozyskiwanym ze środków zgromadzonych na subkoncie ZUS. Obejmuje ono kobiety po 60. roku życia, które są członkiniami otwartego funduszu emerytalnego, które zgromadziły na swoim subkoncie odpowiednią ilość środków. Które z nich mogą liczyć na wsparcie? Do spełnienia pozostaje kilka warunków.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Okresowa emerytura kapitałowa. Komu przysługuje świadczenie i kiedy jest wypłacana?

Okresowa emerytura kapitałowa jest wypłacana kobietom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. Nie jest to jednak jedyny warunek, który należy spełnić. Do innych wymogów należą także:

  • członkostwo OFE;
  • prawo do emerytury na nowych zasadach;
  • odpowiednia ilość środków zgromadzonych na subkoncie ZUS, która jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego

Okresowa emerytura kapitałowa jest wypłacana w dni, w którym ZUS przyzna emeryturę na nowych zasadach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i będzie przysługiwała do 65 roku życia. Jeśli na naszym subkoncie nie ma odpowiednich środków, emerytura kapitałowa nie zostanie wypłacona. Co rozumie się poprzez „odpowiednie środki"? Zgromadzone pieniądze muszą być mniejsze niż dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego. Od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku wynosi ona 4793,20 złotych.

W przypadku, kiedy nie spełniamy tego warunku, ZUS dolicza te środki do podstawy, od której oblicza następnie emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okresowa emerytura kapitałowa. Jak ustalana jest jej wysokość?

Wysokość okresowej emerytury kapitałowej ustala się poprzez dzielenie środków zebranych na subkoncie poprzez średni dalszy czas trwania osób w danym wieku. Jest on obliczany na podstawie odpowiednich tablic średniego dalszego trwania. Ogłasza się je corocznie w „Monitorze Polskim" i są aktualne od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Więcej o: