Emerytura po mężu. Wysokość świadczenia może rozczarować. Nie każdemu się opłaca

Na jakich zasadach przyznawana jest emerytura po mężu? Jeśli w małżeństwie emerytów jedno umiera, drugie może przejąć po nim świadczenie. Niestety, nie zawsze się to opłaca. Komu należy się emerytura po zmarłym małżonku? Ile wynosi świadczenie?

O przejęcie emerytury po zmarłym współmałżonku najczęściej występują kobiety. Warto zaznaczyć, że tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak emerytura po mężu/żonie. Świadczenie pobierane po śmierci współmałżonka nazywa się rentą rodzinną. Może ją otrzymać zarówno wdowa, jak i wdowiec, ale także dzieci, wnuki lub rodzice. 

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Emerytura po mężu. Jakie są warunki przyznania renty rodzinnej?

O rentę rodzinną można się ubiegać w przypadku śmierci osoby, która pobierała świadczenie emerytalne lub jeśli zmarły był beneficjentem renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego. Wypłacana jest wdowie, wdowcowi, dzieciom, wnukom lub rodzicom zmarłego. Ustawa emerytalna wskazuje warunki, kiedy wdowa otrzyma rentę rodzinną:

  • w momencie śmierci męża miała skończone 50 lat lub była niezdolna do pracy;
  • skończyła 50 lat (lub przestała być zdolna do pracy) w przeciągu 5 lat od śmierci męża bądź do momentu, w którym zakończyła sprawowanie opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
  • wychowuje ona dziecko poniżej 16 roku życia (lub poniżej 18 roku życia, jeśli kontynuuje ono naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym ojcu;
  • wychowuje dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji, które jest uprawnione do otrzymywania renty rodzinnej.

 Emerytura po mężu. Ile wynosi renta rodzinna? 

Świadczenie nie jest wypłacane w wysokości 100 proc. emerytury przysługującej zmarłemu. W zależności od tego ile osób pobiera rentę rodzinną, stosuje się różne stawki: 

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Czy jeśli rentę rodzinną pobiera kilka osób, to każda z nich otrzymuje 95 proc. wysokości emerytury zmarłego? Niestety nie. Stawka świadczenia zostanie podzielona na tyle części, ilu osobom przysługuje renta. 

Emerytura po mężu. Czy trzeba zrezygnować z własnej emerytury? 

Wdowa nie może łączyć własnej emerytury z rentą rodzinną. Jeśli kobieta chce pobierać emeryturę po mężu, musi zrezygnować z dalszego otrzymywania własnej emerytury. Warto więc dobrze policzyć, czy przejście na rentę rodzinną będzie się opłacać. Może się jednak okazać, że świadczenie po mężu będzie niższe niż własna emerytura. 

Więcej o: