Emerytura po mężu. Wysokość świadczenia może rozczarować. Nie każdemu się opłaca

Na jakich zasadach przyznawana jest emerytura po mężu? Jeśli w małżeństwie emerytów jedno umiera, drugie może przejąć po nim świadczenie. Niestety, nie zawsze się to opłaca. Komu należy się emerytura po zmarłym małżonku? Ile wynosi świadczenie?

O przejęcie emerytury po zmarłym współmałżonku najczęściej występują kobiety. Warto zaznaczyć, że tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak emerytura po mężu/żonie. Świadczenie pobierane po śmierci współmałżonka nazywa się rentą rodzinną. Może ją otrzymać zarówno wdowa, jak i wdowiec, ale także dzieci, wnuki lub rodzice. 

EmeryciNie każdy może ubiegać się o emeryturę pomostową. Warunki są bardzo restrykcyjne

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Emerytura po mężu. Jakie są warunki przyznania renty rodzinnej?

O rentę rodzinną można się ubiegać w przypadku śmierci osoby, która pobierała świadczenie emerytalne lub jeśli zmarły był beneficjentem renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego. Wypłacana jest wdowie, wdowcowi, dzieciom, wnukom lub rodzicom zmarłego. Ustawa emerytalna wskazuje warunki, kiedy wdowa otrzyma rentę rodzinną:

  • w momencie śmierci męża miała skończone 50 lat lub była niezdolna do pracy;
  • skończyła 50 lat (lub przestała być zdolna do pracy) w przeciągu 5 lat od śmierci męża bądź do momentu, w którym zakończyła sprawowanie opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
  • wychowuje ona dziecko poniżej 16 roku życia (lub poniżej 18 roku życia, jeśli kontynuuje ono naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym ojcu;
  • wychowuje dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji, które jest uprawnione do otrzymywania renty rodzinnej.

 Emerytura po mężu. Ile wynosi renta rodzinna? 

Świadczenie nie jest wypłacane w wysokości 100 proc. emerytury przysługującej zmarłemu. W zależności od tego ile osób pobiera rentę rodzinną, stosuje się różne stawki: 

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Czy jeśli rentę rodzinną pobiera kilka osób, to każda z nich otrzymuje 95 proc. wysokości emerytury zmarłego? Niestety nie. Stawka świadczenia zostanie podzielona na tyle części, ilu osobom przysługuje renta. 

EmeryturaOkresowa emerytura kapitałowa. Nie wszyscy członkowie OFE mogą liczyć na wsparcie

Emerytura po mężu. Czy trzeba zrezygnować z własnej emerytury? 

Wdowa nie może łączyć własnej emerytury z rentą rodzinną. Jeśli kobieta chce pobierać emeryturę po mężu, musi zrezygnować z dalszego otrzymywania własnej emerytury. Warto więc dobrze policzyć, czy przejście na rentę rodzinną będzie się opłacać. Może się jednak okazać, że świadczenie po mężu będzie niższe niż własna emerytura. 

Więcej o: