Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2021. Ile zarabiamy? Pandemia dała się we znaki

Ile wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2021? Sprawa jest mocno uzależniona od pandemii koronawirusa, która znacznie wpłynęła na stan gospodarki państwa. Czy naprawdę dała się we znaki naszym zarobkom?

Szacuje się, że przeciętne wynagrodzenie w 2021 roku wzrosło o 10 procent w stosunku do roku 2020. Dane GUS pokazują jednak spore zróżnicowanie jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń od stycznia w zależności od danej branży. Jak więc naprawdę wygląda sytuacja przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw?

Zobacz wideo Zatrudnienie rodzin polityków w sektorze publicznym. Czy to dopuszczalne?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2021. Ile wynosi?

Jak podaje GUS, jeszcze w maju przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5637,34 złote brutto. W ujęciu rocznym szacuje się to na 10,1 procent więcej, ale w stosunku do kwietnia spadło o 2,9 procent. Przeciętne zatrudnienie natomiast w porównaniu z ubiegłym rokiem było wyższe i wynosiło 6338,5 tysięcy.

Spadek przeciętnego wynagrodzenia w ostatnich miesiącach uważa się za skutek wznowienia działalności zamrożonych do tej pory na wskutek pandemii koronawirusa. Branże te jednocześnie uważa się za sezonowe i cechujące niskimi wynagrodzeniami. Mowa tu np. o hotelarstwie, turystyce itp. Powodem może być także urealnienie prac w sytuacji postpandemicznej lub fakt powolnego wracania do formy niektórych zakładów pracy.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęto obserwować jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom. W czerwcu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca widoczny był jego niewielki wzrost o ok. 20,8 tys. etatów — twierdzi GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2021. Czy wynagrodzenia wzrastają?

Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, GUS wskazuje na duże zróżnicowanie w kwestii wzrostu wynagrodzeń w zależności od danej branży. Działalności związane z kulturą, rozrywką i rekreacją wskazują od 2,8 do 9,4 procent wzrostu, ale kolejne miesiące mogą przynieść zupełnie inne zróżnicowania. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw w maju wzrosła natomiast w skali roku o 2,7 procent i wynosiła 6338,5 tysięcy. Jak tłumaczy GUS, mogło to być związane ze zwiększeniem etatów pracowników do poziomi przed pandemicznego.

Więcej o: