Zasiłek przedemerytalny 2021: Nie tylko wiek. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać świadczenie?

Jak otrzymać zasiłek przedemerytalny? Zasiłek przedemerytalny 2021 nie przysługuje każdemu. Aby go otrzymać należy mieć określony wiek i spełnić warunki dotyczące m.in poprzedniego miejsca pracy. Inne zasady przyznawania zasiłku obowiązują kobiety i mężczyzn, sprawdź jakie.

Zasiłek przedemerytalny to specjalne świadczenie, które mogą otrzymać osoby pozbawione pracy z przyczyn niezależnych. Ich wiek jest zbyt niski, aby przejść na emeryturę, ale poszukiwanie pracy z jakiegoś powodu zostało utrudnione, a ciągłość pracy przerwana. W takich sytuacjach rząd wypłaca pieniądze, które co miesiąc mają na celu wspomóc byłego pracownika, aż do momentu przejścia na emeryturę. Niestety, utrata pracy nie jest jedynym warunkiem, aby otrzymać pomoc. Liczy się wiek byłego pracownika, lata przepracowane w poprzednich miejscach zatrudnienia, a także m.in płeć i wykazanie chęci w poszukiwaniu nowej pracy. Osoba, która ubiega się o świadczenie nie mogła być również zwolniona. Czy przysługuje ci zasiłek przedemerytalny? Sprawdź ile wynosi, oraz czy możesz go otrzymać.

Zobacz wideo Czy programy socjalne są zagrożone przez koronawirusa?

Zasiłek przedemerytalny 2021: Ile wynosi świadczenie dla byłych pracowników?

Świadczenie przedemerytalne z ZUS według ustawy, która weszła w życie od 1 marca 2021 r. wynosi 1262,34 zł brutto. Oznacza to, że na rękę były pracownik może otrzymać 1075,73 zł. Warto wiedzieć, że wysokość tego świadczenia zmienia się niemal każdego roku. Co więcej, podlega on okresowej waloryzacji, która przeprowadzana jest na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej. Według prognoz, w marcu wysokość świadczenia emerytalnego wzrośnie o 50,37 zł brutto. Kwota jest wypłacana na konto byłego pracownika nie jednorazowo, ale co miesiąc aż do emerytury. 

Zasiłek przedemerytalny 2021: Komu przysługuje pomoc finansowa?

Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest osobom, które straciły pracę z przyczyn niezależnych przed uzyskaniem prawa do emerytury i stanowi dla nich wsparcie socjalne do czasu uzyskania przez nich tego świadczenia. Jest on także przyznawany po okresie pięciu lat pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, a także po ogłoszeniu upadłości działalności gospodarczej. Ma on pomóc tym osobom, które ze względu na wiek nie są w stanie podjąć się kolejnej pracy, lub mają problem z przebiciem się na rynku pracy ze względu na wiek. Prawo do zasiłku przedemerytalnego reguluje ustawa o świadczeniach przedemerytalnych. Niezależnie od płci byłego pracownika obowiązują następujące warunki:

  • były pracownik musi przez minimum 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych, musi być też zarejestrowany jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy
  • nie mógł odmówić bez uzasadnionej przyczyny oferty pracy w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, lub przyjęcia oferty stałej pracy, pracy zarobkowej lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
  • w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych poczynił kroki, aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Wniosek ten został przez niego złożony we właściwym dla miejsca zamieszkania

Zasiłek przedemerytalny 2021: Liczy się wiek i płeć. Na czym polega różnica?

Wiek emerytalny dla obu płci jest różny. W związku z tym, różnią się także warunki ubiegania się o zasiłek przedemerytalny. Kobieta, która utraciła pracę z przyczyn niezależnych musi mieć ukończone 56 lat najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej, jej staż pracy musi wynosić 20 lat, a utrata pracy musi być związana z likwidacją zakładu pracy lub też niewypłacalnością pracodawcy. W przypadku mężczyzn sytuacja nieco ulega zmianie. Mężczyzna musi mieć ukończone 61 lat najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej, jego staż pracy musi wynosić 25 lat, a utrata pracy musi być związana z likwidacją zakładu pracy lub też niewypłacalnością pracodawcy. Nie zapominaj o tym ubiegając się o świadczenie. 

Więcej o: