Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje w aż sześciu przypadkach. Kto go otrzyma?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia jest możliwy do uzyskania. Przysługuje jednak wyłącznie w określonych przypadkach. Istnienie wiele przeciwwskazań, na które należy zwrócić uwagę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo nie wypłacić zasiłku. O czym warto pamiętać?

Nie każdy wie, że po ustaniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy przez okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Wszystko zależy jednak od rodzaju niedyspozycji, a także innych okoliczności które dotyczą m.in rodzaju umowy i ubezpieczenia pracownika. Możesz otrzymać go w momencie, kiedy grozi ci utrata pracy z powodu wyznaczonego terminu rozwiązania umowy, lub nawet wtedy gdy została już rozwiązana. Czym różni się zasiłek chorobowy od wynagrodzenia chorobowego i ile wynosi? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o to świadczenie, oraz jak złożyć odpowiedni wniosek

Zobacz wideo Po eksplozji w Bejrucie stracili pracę i dach nad głową. Teraz odbudowują swoje życie

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje każdemu

Istnieje wiele ograniczeń w przypadku ubiegania się o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Wpływ ma rodzaj zatrudnienia, składki chorobowe, ale to nie wszystko. Otrzymać go mogą tylko osoby w sytuacjach szczególnych, co nie oznacza że ten specjalny rodzaj pomocy nie jest możliwy do wypłacenia, a wręcz przeciwnie. Możesz się o niego ubiegać, jeśli nie dotyczy cię żadne z poniższych ograniczeń. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje pracownikowi który:

  • ma ustalone prawo do renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy
  • kontynuuje działalność zarobkową lub podjął działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby
  • jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • nie nabył prawa do zasiłku w trakcie ubezpieczenia, ponieważ nie przepracował wymaganego okresu wyczekiwania,
  • ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia należy złożyć odpowiednio wcześnie. Co prawda nie ma określonego terminu w jakim należy przekazać wniosek do ZUS celem wypłaty zasiłku, ale istnieje coś takiego, jak termin przedawnienia. Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia niezbędne jest przesłanie zwolnienia e-ZLA do ZUS-u lub dostarczenie wydruku zwolnienia do właściwego oddziału ZUS, zgodnego z miejscem zamieszkania, swoje oświadczenie sporządzone na druku ZUS Z-10. Do wyliczenia wysokości zasiłku niezbędne jest także zaświadczenie od płatnika składek, czyli byłego pracodawcy odpowiedniego dokumentu: ZUS Z-3, ZUS Z-3b, lub ZUS Z-3a. Termin złożenia wniosku wpływa na termin wypłaty świadczenia na konto byłego pracownika. 

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Ile pieniędzy można otrzymać?

Wyliczając wysokość zasiłku chorobowego należy rozróżnić zasiłek chorobowy od wynagrodzenia chorobowego. To dwa różne świadczenia, które posiadają bardzo określone różnice. Podstawowa różnica związana jest z tym, kto je wypłaca. Jeśli choroba jest krótsza, to do 33 dnia choroby wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Jeśli pracownik jest starszy (ma więcej niż 50 lat), to ten okres wynosi 14 dni. Potem wypłatami zajmuje się ZUS. I wtedy jest to zasiłek chorobowy. Ile pieniędzy otrzyma były pracownik na zasiłku chorobowym? Według prawa choremu przysługuje 80 proc. wysokości wynagrodzenia, od którego płacona była składka chorobowa. Od tej zasady są jednak wyjątki. Zasiłek za czas pobytu w szpitalu jest niższy i wynosi 70 procent. 

Więcej o: