Spis powszechny: czy każdy domownik osobno musi się spisać? Pilnuj terminu

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. Ważne, aby pilnować terminu wypełniania tej formalności - mija wraz z dniem 30 września 2021 roku. Jakie konsekwencje wiążą się przy odmowie udziału w spisie? Kto jest zobowiązany do wypełnienia tego badania? Odpowiadamy.

Badanie na temat stanu i struktury ludności jest przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny co 10 lat. Odmowa wzięcia udziału w spisie lub podanie fałszywych danych wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Kto jest objęty tym obowiązkiem? Odpowiedź poniżej.

Zobacz wideo Rubikowie odpoczywają na wakacjach w Barcelonie

GUS spis powszechny 2021 - kto musi się spisać? Poznaj sposoby zapisu

Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie: czy dzieci również muszą się spisać? Tak, każdy domownik jest objęty tym obowiązkiem. Dane wówczas wypełnia rodzic. W przypadku, kiedy dziecko nie posiada numeru PESEL, należy podać jego datę urodzenia. Jak można wypełnić ten obowiązek?

 • Online - wypełniając formularz dostępny na stronie - spis.gov.pl.
 • Telefonicznie - korzystając ze spisowej infolinii 22 279 99 99.
 • Biorąc udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza.

Powszechny spis ludności pytania - czego można się spodziewać?

Część społeczeństwa jest oburzona kwestiami poruszanymi w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Z jakimi pytaniami można się spotkać? Oto przykłady.

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
Więcej o: