Bezwarunkowy dochód podstawowy - dla kogo? To 1200 zł na dorosłego, a dla rodzin dużo więcej

Bezwarunkowy dochód podstawowy - dla kogo przewiduje wsparcie? To świadczenie jest projektem Państwowego Instytutu Ekonomicznego. Co on zakłada? Wypłatę w wysokości 1200 zł oraz 600 zł. Jakie są szanse na realizację tej koncepcji w Polsce?

Bezwarunkowy dochód podstawowy to inaczej pomoc finansowa dla każdego obywatela bez względu na wykonywany przez niego zawód, wysokość dochodu czy poziom zamożności. Ponad dwa miesiące temu w Niemczech ruszył eksperyment, którego celem jest analiza wpływu dochodu podstawowego na obywateli. Co jeszcze wiadomo na ten temat?

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Bezwarunkowy dochód podstawowy - dla kogo? Sprawdź, jaki problem mógłby rozwiązać

Ten projekt zakłada wypłatę w wysokości 1200 zł na osobę dorosłą i 600 zł na dziecko. Oznacza to, że przy dwójce dzieci można otrzymać prawie 4 tys. zł! Z raportu "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?" możemy się dowiedzieć:

Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka
Do wyzwań (świadczenia – przyp. red.) należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

Dochód bezwarunkowy w Polsce - czy taki projekt ma szansę na realizację w naszym kraju?

Co polscy obywatele sądzą na ten temat? Ponad 80% społeczeństwa nie interesuje się tą kwestią. Z kolei aż 73% zaznaczyło, że wprowadzenie w życie bezwarunkowego dochodu podstawowego nie skutkowałoby u nich rzuceniem pracy. Jak na razie nie ma konkretnych planów co do wprowadzenia tej zmiany.

Więcej o: