Emerytura po mężu nie należy się każdej wdowie. Wysokość świadczenia też rozczarowuje

Emerytura po mężu to świadczenie, które może być przyznane zarówno wdowie, jak i wdowcowi w przypadku śmierci współmałżonka. Oficjalnie świadczenie nazywane jest rentą rodzinną. Niestety przejęcie emerytury po zmarłym nie jest takie proste i nie zawsze się opłaca. Na jakich zasadach przyznawane jest świadczenie? Ile wynosi?

O przejęcie emerytury po zmarłym współmałżonku najczęściej ubiegają się kobiety. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że mężczyźni z reguły w czasie pracy otrzymywali wyższe wynagrodzenie, a także pracowali dłużej, a więc zgromadzili większe środki ze składek. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że tak naprawdę nie istnieje takie świadczenie, jak emerytura po mężu lub żonie. Świadczenie pobierane po śmierci współmałżonka nazywa się rentą rodzinną. Może ją otrzymać zarówno wdowa, jak i wdowiec, ale także dzieci, wnuki lub rodzice.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Emerytura po mężu. Na jakich warunkach przyznawana jest renta rodzinna? 

Renta rodzinna może zostać przyznana w przypadku śmierci osoby, która pobierała świadczenie emerytalne lub jeśli zmarły był beneficjentem renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego. Wypłacana jest wdowie, wdowcowi, dzieciom, wnukom lub rodzicom zmarłego. Są jednak pewne warunki, które trzeba spełniać, aby otrzymać świadczenie. Wdowa otrzymuje prawo do świadczenia po mężu, jeśli spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat;
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy;
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym;
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Emerytura po mężu. Ile wynosi renta rodzinna? 

Niestety emerytura po zmarłym współmałżonku nie jest wypłacana w wysokości 100 proc. emerytury przysługującej zmarłemu. W zależności od tego ile osób pobiera rentę rodzinną, stosuje się różne stawki: 

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Jeśli rentę rodzinną pobiera więcej niż jedna osoba, to stawka świadczenia zostanie podzielona na tyle części, ilu osobom przysługuje renta. 

Emerytura po mężu. Czy trzeba zrezygnować z własnej emerytury? 

Jeśli wdowa pobiera rentę lub emeryturę, to nie może łączyć tego z pobieraniem renty rodzinnej. Jeśli kobieta chce pobierać emeryturę po mężu, musi zrezygnować z dalszego otrzymywania własnej emerytury. Warto więc dobrze policzyć, czy przejście na rentę rodzinną będzie się opłacać. Może się jednak okazać, że świadczenie po mężu będzie niższe niż własna emerytura.

Więcej o: