Urlop bezpłatny a ZUS: Pracownik zapłaci za opiekę zdrowotną. Kiedy ubezpieczenie nie obowiązuje?

Urlop bezpłatny a ZUS to zależność, która nie zawsze jest oczywista. Chodzi o pobieranie wynagrodzenia i opiekę zdrowotną. Nie każdy pracownik otrzyma ubezpieczenie w czasie pobytu na urlopie. Wynagrodzenie w czasie trwania urlopu również nie obowiązuje. Co warto wiedzieć?

Decydując się na urlop bezpłatny pracownik musi otrzymać zgodę pracodawcy. Zdarzają się sytuacje nagłe, w których dzień wolny okazuje się niezbędny, a czasem ten krótki okres czasu zmienia się w tydzień, lub miesiąc. Jakie prawa przysługują w takiej sytuacji? Czy pracownik pobiera wynagrodzenie i może liczyć na ubezpieczenie zdrowotne? Wszystko zależy od liczby dni wolnych i rodzaju zatrudnienia. Pytaniem, które zadają sobie osoby na urlopie bezpłatnym jest również to, czy pracodawca może w czasie trwania urlopu rozwiązać umowę z pracownikiem. Sprawdź o czym warto wiedzieć biorąc urlop bezpłatny.

Zobacz wideo Wpadł na oszustwie, choć oficjalnie zmarł już rok temu. Trafił do aresztu

Urlop bezpłatny a ZUS: Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?

Pracownik, który decyduje się na urlop bezpłatny nie pobiera wynagrodzenia. W czasie trwania urlopu nie wykonuje obowiązków pracownika, a więc niezależnie od rodzaju umowy nie przysługuje mu za nie wynagrodzenie. Zatrudniony nie traci jednak swojego statusu pracownika. Urlop bezpłatny to zawieszenie stosunku pracy, a nie jego zerwanie. Zatem przez czas trwania urlopu traci również świadczenia z ZUS

Urlop bezpłatny a ZUS: Czy pracownik może liczyć na ubezpieczenie zdrowotne?

Pracownik, który decyduje się na urlop bezpłatny nadal pozostaje osobą zatrudnioną, w związku z tym jeśli pracodawca opłaca składki zdrowotne, to zatrudniony nie ma powodu do niepokoju. Jednak są wyjątki od tej reguły. Jeśli urlop bezpłatny trwa więcej niż 30 dni, pracownik traci prawo do świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach ze środków publicznych pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego po tym czasie staje się pozbawiony bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej.

Urlop bezpłatny a ZUS: Co z prawem do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Zgodnie z rozporządzeniem ZUS, korzystanie przez osobę zatrudnioną z urlopu bezpłatnego nie pozostaje bez wpływu na jego prawo w tym okresie do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa. Mowa o zasiłku chorobowym, opiekuńczym, macierzyńskim, wyrównawczym oraz świadczeniu rehabilitacyjnym.

Więcej o: