Emerytura po mężu - poznaj warunki. Jej wysokość może Cię zaskoczyć

Emerytura po mężu - informacje. Jakie warunki należy spełnić, aby móc korzystać z tego rodzaju świadczenia? W małżeństwie, w którym jeden emeryt umiera, można liczyć na ten typ wsparcia finansowego. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie jest opłacalne.

Najczęściej po ten rodzaj wsparcia występują kobiety. Prawidłowa nazwa tego świadczenia to renta rodzinna. Może liczyć na nią wdowa, wdowiec, dzieci oraz wnuki. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką pomoc? Odpowiadamy.

Zobacz wideo Blanka Lipińska po rozstaniu z Baronem dziękuje za wsparcie i mówi, że niczego nie żałuje

Emerytura po mężu - poznaj warunki przyznawania renty rodzinnej

Kto może się ubiegać o ten rodzaj wsparcia finansowego? Osoba bliska zmarłemu, który korzystał z emerytury lub był beneficjentem renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego. Wsparcie należy się wdowie, wdowcowi, dzieciom, wnukom oraz rodzicom zmarłego. Z ustawy emerytalnej możemy dowiedzieć się, jakie warunki obowiązują wdowę, która chce skorzystać ze świadczenia:

  • w momencie śmierci męża powinna mieć skończone 50 lat lub być niezdolną do pracy,
  • powinna ukończyć 50. rok życia w ciągu pięciu lat od śmierci męża lud do momentu, kiedy zakończyła sprawowanie opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
  • wychowywanie dziecka do 16. roku życia również uprawnia do skorzystania ze świadczenia oraz sprawowanie opieki nad potomkiem ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Wdowa, która chce skorzystać z renty rodzinnej powinna mieć na uwadze, że nie może jej łączyć z własną emeryturą. Z tego względu należy dobrze się zastanowić - może być tak, że świadczenie po mężu będzie niższe od własnej emerytury. 

Emerytura po mężu - poznaj jej wysokość 

Ten rodzaj świadczenia jest wypłacany w wysokości 100 procent emerytury, która przysługuje zmarłemu. W zależności od liczby osób korzystających z renty, stosuje się następujące stawki:

  • jedna osoba korzystająca z renty - 85 proc. świadczenia,
  • dwie osoby korzystające z renty - 90 proc. świadczenia,
  • trzy osoby korzystające z renty lub więcej - 95 proc. świadczenia.
Więcej o: