Emerytura pomostowa. Otrzymają ją tylko wybrani. Warunki są restrykcyjne

Emerytura pomostowa to możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze lub na szczególnych warunkach. Nie każdy jednak będzie mógł się o nią ubiegać. Warunki są bardzo wymagające. Jak je spełnić?

Osoby, które nie uzyskały jeszcze wieku emerytalnego, ale wykonują pracę na szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o uzyskanie emerytury pomostowej. Jest to rodzaj wcześniejszej emerytury, która przysługuje tylko wybranym grupom pracowników. Jakie warunki należy spełniać, aby uzyskać emeryturę pomostową?

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Emerytura pomostowa. Kto może ubiegać się o uzyskanie emerytury pomostowej?

Emerytura pomostowa zakłada uzyskanie świadczenia emerytalnego pięć, a nawet dziesięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy ona osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze lub na szczególnych warunkach. Słowo „szczególny" jest tutaj równoznaczne z czynnikami ryzyka pojawiającymi się w codziennym środowisku pracy. Prace o szczególnym charakterze to takie, które z biegiem czasu mogą stać się dla pracownika trudne i zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.

O emeryturę pomostową mogą ubiegać się pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu. Będą to m.in.:

  • prace na wodzie
  • prace pod ziemią
  • prace w powietrzu
  • prace na warunkach zmiennego mikroklimatu
  • ciężkie prace fizyczne
  • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego

Emerytura pomostowa. Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać emeryturę pomostową?

Emeryturę pomostową może otrzymać osoba, która jest urodzona po 31 grudnia 1948 roku, przez minimum 15 lat zajmowała się pracą o szczególnym charakterze, osiągnęła wiek przynajmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn i ma okres składkowy oraz nieskładkowy wynoszący minimum 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Wysokość emerytury pomostowej zależy oczywiście od ilości środków, które zgromadziliśmy poprzez składki. Wylicza się ją tak samo, jak tradycyjną emeryturę, czyli dzielimy podstawę przez średnie dalsze trwanie życia, które ustalane są na podstawie tablic średniego trwania życia. Emerytura pomostowa wypłacana jest z Funduszu Emerytur Pomostowych. Składki opłacają w nim pracodawcy zatrudniający pracowników do wykonywania obowiązków o szczególnym charakterze lub na szczególnych warunkach.

Więcej o: