500 plus dla emerytów. Pełna kwota świadczenia nie dla wszystkich seniorów

Cześć emerytów i rencistów może liczyć w tym roku na kolejne wsparcie finansowe od rządu. Poza czternastą emeryturą rząd wypłaci seniorom 500 plus. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać 500 plus dla emerytów.

Od tego roku rządzący rozszerzyli program "Rodzina 500 plus" i o dofinansowanie mogą ubiegać się także seniorzy. Pieniądze dostaną jednak najbardziej potrzebujący. 

Zobacz wideo Tusk: Nikt nikomu nie zabierze 500+

500 plus dla emerytów. Kto może ubiegać się o świadczenie? 

Tylko emerytom i rencistom, którzy spełniają pewne warunki, ZUS przyzna świadczenie. Pod uwagę będzie brany stan zdrowia seniora oraz jego miesięczny dochód. Dofinansowanie 500 plus dostaną osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji lub te, które ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

500 plus dla emerytów. Tylko najubożsi dostaną pełne świadczenie

Tylko emeryci i renciści, którzy mają niskie dochody, otrzymają dofinansowanie. Aby dostać pieniądze, dochód miesięczny seniora musi być niższy niż 1727,08 zł brutto. Osoby starsze, pobierające świadczenie równe lub wyższe od podanej kwoty nie mogą liczyć na przyznanie 500 plus. 

Warto też zaznaczyć, że nie wszyscy emeryci i renciści otrzymają pełną kwotę świadczenia - 500 zł. W przypadku seniorów wysokość dofinansowania jest zależna od dochodów seniora. Na 500 zł mogą liczyć tylko osoby, których miesięczny dochód wynosi 1227,08 zł lub mniej. Pozostali otrzymają świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: Emeryt z dochodem 1527,08 zł brutto otrzyma 200 zł (czyli kwotę pomniejszoną o kwotę przekroczenia, która wynosi tutaj 300 złotych).

500 plus dla emerytów - wniosek. Jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o 500 plus dla emeryta można złożyć osobiście albo przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Jakie dokumenty należy złożyć? Poniżej przedstawiamy listę: 

  • wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia - znajdziesz go na stronie zus.pl;
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • dokumentację medyczną;
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Seniorzy posiadający orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji poza wnioskiem i orzeczeniem nie muszą przedstawiać dodatkowych dokumentów. Natomiast pozostali powinni dołączyć do wniosku dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

Więcej o: