Komu przysługuje wcześniejsza emerytura? Nie tylko data urodzenia ma znaczenie

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn różni się. Kobiety mogą ubiegać się o świadczenie emerytalne zgodnie z prawem o 5 lat wcześniej niż mężczyźni. Są jednak wyjątki w których seniorzy mogą zakończyć pracę i udać się na emeryturę jeszcze wcześniej. Znaczenie ma rok urodzenia i rodzaj wykonywanej pracy. Komu przysługuje wcześniejsza emerytura i jakie warunki należy spełnić?

Seniorzy mogą udać się na emeryturę w momencie, w którym przekroczą wiek emerytalny. Zgodnie z prawem mogą pobierać od tego czasu emeryturę i wykonywać pracę w mniejszym wymiarze godzin, lub poświęcić ten czas na hobby i odpoczynek od wieloletniego wysiłku. W przypadku kobiet wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat, a w przypadku mężczyzn jest to wiek 65 lat. Możliwe jest w szczególnych przypadkach pobieranie tzw. świadczenia przedemerytalnego lub przejście na emeryturę w szybszym terminie. Jakie warunki należy spełnić? Wcześniejsza emerytura nie przysługuje wszystkim seniorom. 

Zobacz wideo Schreiber o 13. emeryturze: Gdybyśmy obiecywali coś na grudzień, to byłaby tylko obietnica wyborcza

Kiedy pracownicy przechodzą na emeryturę? Wcześniejsza emerytura jest możliwa

Zgodnie z informacjami, które widnieją na oficjalnej stronie internetowej ZUS, wiek emerytalny kobiet i mężczyzn różni się. Czytamy:

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Okazuje się, że ważny jest rok urodzenia. Senior lub seniorka muszą pamiętać o złożeniu wniosku w odpowiednim momencie. Warto zwrócić uwagę na datę, aby nie przegapić momentu ubiegania się o świadczenie. Według oficjalnego rozporządzenia seniorzy urodzeni po 31 grudnia 1948 r. otrzymają emeryturę w tych określonych przypadkach:

  • jeśli ukończony został powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),
  • senior uregulował opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą,
  • senior nie ma emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

ZUS informuje również, kiedy zostanie przyznana emerytura:

Emeryturę przyznana zostanie od miesiąca, w którym senior złoży wniosek jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończy powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna).

Kto otrzyma wcześniejszą emeryturę: Liczy się nie tylko data urodzenia. Co jeszcze?

Oprócz osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, o wcześniejszą emeryturę mogą ubiegać się osoby które wykonywały szczególnie trudny rodzaj zawodu. Męcząca praca wpływa na obniżenie wieku emerytalnego. Wśród zawodów, które zwalniają z ogólnie obowiązującego wieku emerytalnego znalazły się m.in: praca na statkach żeglugi powietrznej, morskiej, w portach handlowych czy przedsiębiorstwach, które obsługują port, w hutnictwie, praca związana z usuwaniem azbestu, praca nurków i rybaków morskich, a także wykonywanie zawodu przy produkcji ołowiu i kadmu. Nie wystarczy jednak wykonywanie takiej pracy przez krótki okres czasu. Należy wykazać, że praca była źródłem dochodu i utrzymania.

Co jeśli nie wcześniejsza emerytura? Zasiłek przedemerytalny jest możliwy

Zasiłek przedemerytalny to specjalny dodatek, który może zostać przyznany przed otrzymaniem emerytury. Dotyczy kobiet i mężczyzn, którzy z przyczyn niezależnych utracili miejsce pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warunkiem jest, aby do dnia, w którym ustało prawo do renty osoba bez pracy ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) i posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat, lub ukończył co najmniej 60 lat (mężczyzna) i posiadał okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 25 lat. Zasiłek zostanie przyznany jeśli osoba pozbawiona pracy zarejestruje się jako osoba bezrobotna na określoną ilość dni. Po tym czasie może pobierać zasiłek oczekując na emeryturę. 

Więcej o: